Nieuwsbericht Onthulling van de nieuwe Koe in de uiterwaard Heesselt

Gepubliceerd op: 09 juni 2011 00:00

Zaterdag 18 juni wordt om 13.30 uur  in de Heesseltsche Uiterwaarden de nieuwe Koe onthuld door wethouder J. Koedam.  
In april 2010 publiceerde de gemeente Neerijnen het bericht dat De Koe moest verdwijnen. De tijdelijke vergunning voor het beest was verlopen en bovendien was het, eveneens tijdelijke, materiaal van de koe lelijk geworden. Nu komt het koebeest weer terug.

De koe was in 2003 door de Kunststichting Neerijnen geplaatst als ludiek protest tegen de ingrijpende plannen van Rijkswaterstaat(RWS) voor de herinrichting van de Heesseltsche Uiterwaarden. De koe staat symbool voor het prachtige cultuurlandschap in de uiterwaarden en de Hollandse bonte koeien daarin. De plannen van RWS zijn in de loop der jaren in overleg met de bevolking aangepast. 

De Koe was nu wel even weg om in een nieuw jasje gestoken te worden.  De Stichting Behoud van de Koe heeft zich het afgelopen jaar ingespannen om de nodige vergunningen en financiële middelen te verkrijgen voor het voortbestaan van De Koe.  De nieuwe Koe is vervaardigd van kunststof en opnieuw beschilderd door kunstenares Gerry van der Velden uit Zoelen. Koe Antonia mag nu tot in lengte van jaren blijven staan. Het onderstel is hersteld en geverfd. Op verzoek van de Welstandscommissie staat het gedicht van Koos van Zomeren nu aan de dijk.

In navolging van die dichter schreven de leerlingen van de basisschool gedichtjes over de koe. Die binden ze aan ballonnen om ze op te laten bij de onthulling. Alle gedichtjes komen in een boekje te staan dat ze later als herinnering ontvangen. Tijdens een gastles van de kunstenares tekenden ze hoe de uiterwaarden er volgens hen uit zouden moeten zien. De een tekende er bloemen, vlinders en vissen in, de ander een achtbaan of een Macdonalds. Ook beelden van andere beesten kregen in de tekeningen een plek.

De onthulling wordt opgeluisterd met muziek in het teken van de koe, enkele kinderen lezen hun gedichtjes voor en de consumpties zullen aansluiten bij de Betuwse koe. Natuurlijk ontbreken ook enkele toespraakjes niet. Iedereen is welkom.

Zaterdag 18 juni a.s. 13.30 uur, hoek Waalbandijk/Steenfabriek, Heesselt.
Bankrekeningnummer 1340 15 142 t.n.v. Stichting Behoud van de Koe.

Bij de onthulling presenteert de Kunststichting Neerijnen een nieuw boek, met als titel ‘Het is mooi geweest’. Daarin staan alle activiteiten van de stichting uit het verleden. Met die publicatie sluit de Kunststichting haar bestaan af. Het boek  is bij de onthulling verkrijgbaar voor € 12,50.