Nieuwsbericht OPROEP: Geïnteresseerde inwoners en ondernemers

Gepubliceerd op: 28 november 2014 00:00

Op woensdag 10 december as. van 19.30 - 21.30 uur is er een thema avond veiligheid voor raadsleden, ondernemers en inwoners van de gemeente Neerijnen. Deze avond is bedoeld om de richting en prioritering aan te geven op het gebied van de openbare orde, veiligheid en handhaving van de APV en Bijzonder Wetten in de gemeente Neerijnen voor specifiek volgend en de komende vier jaar. Neerijnen heeft het streven om geïnteresseerde burgers te betrekken bij de ontwikkeling van beleid en plannen. Wij vinden het een goede zaak om deze werkwijze eveneens toe te passen op dit onderwerp en op deze avond, die op interactieve wijze (zonder presentaties) zal worden vormgegeven.

Wij roepen geïnteresseerde inwoners op zich aan te melden voor deze thema avond veiligheid op 10 december 2014 in de raadzaal van het gemeentehuis. Bij voorkeur zoeken wij voor iedere (dorps)kern de volgende doelgroep, met een streven van 3 personen per kern:

* Een ondernemer (bedrijfsleven en/of horeca)

* Een inwoner die de leeftijd van 65+ heeft behaald

* Een jongere in de leeftijdscategorie 18-25 jaar

* Iemand uit het verenigingsleven (dorpshuis/ sport gerelateerd)

* Iemand uit het onderwijs

De inloop van deze bijeenkomst is 19.15 uur. We willen om 19.30 uur starten en de avond zal tegen 21.30 uur afgerond zijn. Aanmelden kan, tot en met 5 december, bij dhr. Ruben de Gans via
ruben.de.gans@neerijnen.nl of tel. 0418-656552. Na aanmelding zullen wij u nadere informatie verstrekken.