Nieuwsbericht Oud & Nieuw Special

Gepubliceerd op: 18 december 2013 00:00

De gemeente Neerijnen, politie en brandweer slaan de handen ineen om de jaarwisseling in goede banen te leiden. In deze special leest u hoe we zorgen voor een veilige jaarwisseling. We geven u enkele tips om het nieuwe jaar hopelijk gezond en zonder al te veel overlast in te gaan. Ook leest u hoe u ons daarbij kunt helpen.

Veilig vuurwerk afsteken
Vuurwerk afsteken mag in Neerijnen op oudejaarsdag vanaf 10.00 uur tot nieuwjaarsnacht 02.00 uur. Koop vuurwerk bij een erkend verkooppunt van vuurwerk, bijvoorbeeld bij Van Eldik uit Ophemert of bij Mijdam uit Haaften. U kunt hier op 28, 29 en 31 december terecht voor al uw veilige vuurwerk. Vuurwerk kopen mag vanaf 16 jaar.

Afsteken

Let bij het vuurwerk afsteken op het volgende:

 • Gebruik een aansteeklont;

 • Zet vuurpijlen in een fles en zorg dat deze niet kan omvallen;

 • Draag brandveilige kleding (katoen, leer of wol en geen capuchon);

 • Draag een veiligheidsbril;

 • Sta op veilige afstand;

 • Lees de gebruiksaanwijzing;

 • Steek geen vuurwerk af op locaties waar mensen er last van hebben, zoals een verzorgingstehuis of supermarkt;

 • Houd huisdieren binnen;

 • Houd ramen en deuren gesloten;

 • Zet containers binnen of sluit ze af;

U kunt meer lezen over regels die gelden voor het afsteken van vuurwerk op http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/vuurwerk.

Verboden
Illegaal vuurwerk, zoals strijkers, mortierbommen en lawinepijlen, is bij het afsteken levensgevaarlijk en daarom verboden. Het is een van de oorzaken van ernstige brandschade en ongelukken met zwaar letsel. Vaak ontbreekt de gebruiksaanwijzing en heeft dit vuurwerk een veel zwaardere lading dan toegestaan. We raden iedereen af om dit vuurwerk te kopen, af te steken en/of mee te experimenteren.

Schade
Laat verpakkingsmaterialen, oud papier, autobanden, hout en containers niet aan de openbare weg staan. Plaats het ook niet waar het gemakkelijk te pakken is. Om schade aan gemeentelijke eigendommen zo snel mogelijk te herstellen, kunt u schade melden bij de meldlijn:
- Digitaal: meldlijn@neerijnen.nl
- Telefonisch: (0418) 656555, maandag t/m vrijdag tussen 9.00 uur en 12.00 uur. Buiten deze tijden kunt u inspreken op ons antwoordapparaat, waarna u (indien nodig) wordt teruggebeld.
- Schriftelijk: Meldlijn gemeente Neerijnen, Postbus 30, 4180 CA Neerijnen.

Bureau Halt
De politie stuurt jonge vandalen tussen de 12 en 18 jaar, die minder ernstige strafbare feiten plegen, naar Bureau Halt. De politie verwijst ze door als ze illegaal of ondeugdelijk vuurwerk bezitten, meer dan 10 kilo legaal vuurwerk hebben of vuurwerk afsteken buiten de toegestane tijd. Zij voeren hun werkstraf zoveel mogelijk uit rond de feestdagen en bij voorkeur op de locatie waar zij de schade hebben aangericht. Bij ernstig strafbaar gedrag zal de zaak worden voorgelegd aan de officier van justitie om lik op stuk beleid toe te passen.

Lik-op-stuk beleid
Voor een aantal strafbare feiten die tussen 31 december vanaf 00.00 uur tot 2 januari 08.00 uur worden gepleegd, geldt een lik-op-stuk beleid. Het gaat om:

 • geweld (incl. belediging en bedreiging) tegen werknemers met een publieke taak

 • openlijk geweld

 • brandstichting

 • vernieling

 • (zware) mishandeling

 • vuurwerkgerelateerde zaken

Het Openbaar Ministerie (OM) eist in strafzaken die te maken hebben met de jaarwisseling hogere geldboetes, taakstraffen of gevangenisstraffen. De strafeis ligt 75% hoger dan anders. Indien sprake is van agressie en geweld tegen werknemers met een publieke taak wordt de strafeis met 200% verhoogd. Zo kan een belediging van een ambtenaar al snel een boete van € 800 opleveren. Ook eist het OM hogere straffen voor iedereen die stunt met zwaar professioneel (illegaal) vuurwerk of zelf vuurwerkbommen maakt of afsteekt. Misdragingen gedurende deze jaarwisseling kunnen gevolgen hebben voor de aanloop naar de jaarwisseling 2014-2015, op grond van de (Voetbal)wet kan een voorlopige maatregel worden opgelegd. Dit kan een straatverbod, contactverbod of meldingsplicht zijn.

Meld (vuurwerk)overlast en vandalisme
Wij vragen u om (vuurwerk)overlast en vandalisme altijd te melden. Ziet u iemand vuurwerk afsteken of vermoedt u dat ergens illegaal vuurwerk wordt opgeslagen? Of bent u getuige van vandalisme of een verdachte situatie? Meld dit direct bij de politie.
Dader nog in de buurt? 112
U kent de dader? 0900-8844
Liever anoniem? 0800-7000

Vuurwerk is er in vele soorten en maten. Er bestaat veel wetgeving over wat wel en niet mag. Wanneer u melding wilt doen, denk dan aan de volgende dingen: hoe ziet de verpakking eruit, wat zit erin en om hoeveel dozen gaat het. Hoe ligt het opgeslagen, wordt het vervoerd en waar naartoe. Kijk voor meer info op de website van VROM: http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ienm#ref-vrom.

Vuurwerkafval
Vuurwerk afsteken is leuk, maar geeft ook veel troep. Niet afgegaan vuurwerk levert bovendien gevaarlijke situaties op. Draag ook uw steentje bij aan een schoon en veilig Neerijnen.

Opruimen
Ongelukken met vuurwerk ontstaan voor, tijdens, maar ook na oud en nieuw. Veel ongelukken gebeuren op nieuwjaarsdag en vaak zijn hier kinderen bij betrokken. Zij proberen vuurwerk dat niet is afgegaan en is blijven liggen opnieuw af te steken. Met alle gevolgen van dien. Ruim daarom uw vuurwerkafval zoveel mogelijk direct op. Wees echter alert op nog niet afgekoeld afval. Verzamel het vuurwerkafval, maak het vochtig en stop het in de speciale afvalzak.

Vreugdevuren
Net als voorgaande jaren is het verboden om vreugdevuren te ontsteken. Dit is strafbaar en hier zijn politie en toezichthouders rond de jaarwisseling extra alert op. Alleen al het slepen met brandbaar materiaal kan een overtreding opleveren waarvoor u aangehouden kunt worden.

Dorpshuizen open

De gemeente stelt een subsidie beschikbaar aan dorpshuizen voor openstelling en de organisatie van een activiteit, zoals een feest. De volgende dorpshuizen zijn in de nacht van oud en nieuw open voor jong en oud:
Dorpshuis Toevershof Varik Van 01:00 tot 04:00 uur
Dorpshuis de Koeldert Waardenburg Van 00:30 tot 06:00 uur
Huis op Hemert is geopend, mits er vrijwilligers zijn gevonden

Papier- en textielcontainers
De AVRI haalt de openbare brengcontainers (en soms ook de glasbak) tijdelijk weg, om zo de containers en de inhoud te beschermen tegen mogelijk vandalisme. In de eerste week van januari zet AVRI alle containers weer terug op hun plaats.

We treffen voorbereidingen voor een veilige en gezellige jaarwisseling, we gaan er van uit dat u hier aan meedoet en uw steentje bijdraagt. Samen voor een veilig Neerijnen!

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met dhr. R. de Gans, via het nummer 14 0418.