Nieuwsbericht Persbericht: Loes van Ruijven stopt als waarnemend burgemeester

Gepubliceerd op: 08 december 2015 15:15

Loes van Ruijven-van Leeuwen stopt per 1 januari 2016 als waarnemend burgemeester in de gemeente Neerijnen.
In eerste instantie was er een termijn afgesproken van een jaar en in overleg met de vertrouwenscommissie in de gemeente Neerijnen is de periode verlengd met twee keer een half jaar, door Minister R.H.A. Plasterk.

De opdracht was destijds mee te bouwen aan goed bestuur met de Raad, het college en de ambtelijke organisatie. Er is bestuurlijke stabiliteit in de gemeente Neerijnen, de onderlinge verhoudingen zijn goed en er loopt een gedragen onderzoek naar de mogelijkheden van intergemeentelijke samenwerking met de buurgemeenten Geldermalsen en Lingewaal.
Mevrouw Van Ruijven-van Leeuwen heeft aan de Commissaris van de Koning, de heer C.G.A. Cornielje kenbaar gemaakt, niet langer beschikbaar te zijn voor de invulling van de functie van waarnemend burgemeester van Neerijnen.
De samenwerking met de Raad, het college en de ambtelijke organisatie is zeer plezierig verlopen en er is op meerdere terreinen veel in gang gezet of gerealiseerd. Met burgerparticipatie is een start gemaakt en de bestuurlijke vernieuwing is opgepakt.
Kortom het was een periode, waar ik met veel voldoening en plezier op terug kan kijken. Ook de vele contacten met de inwoners en het verenigingsleven zijn als erg plezierig ervaren.

De Commissaris van de Koning zal binnenkort overleggen met de vertrouwenscommissie van de gemeente Neerijnen. De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties had destijds besloten de vacature van van burgemeester vooralsnog aan te houden tot 1 januari 2016.