Nieuwsbericht PERSBERICHT PROVINCIE GELDERLAND, 02-02-2011

Gepubliceerd op: 02 februari 2011 00:00

PERSBERICHT PROVINCIE GELDERLAND

Veel belangstelling voor burgemeestersfunctie Neerijnen

 Voor de burgemeestersvacature in de gemeente Neerijnen ( ca 11.900 inwoners) hebben zich 55 sollicitanten gemeld bij de Commissaris van de Koningin in Gelderland, Clemens Cornielje. Onder de 55 sollicitanten bevinden zich 19 vrouwen.  De leeftijd varieert van 33 tot en met 62 jaar.

De verdeling naar politieke oriëntatie is als volgt:

 •  
  • VVD:    11
  • PvdA:    11
  • CDA:    10
  • SGP:      7
  • Lokale Partij:      4
  • ChristenUnie:      4
  • D66:      4
  • GroenLinks:      3
  • Onbekend:      1

Onder de kandidaten bevinden zich 31 (voormalige) wethouders, 14 raadsleden en 3 leden van Provinciale Staten. De overige zeven sollicitanten zijn afkomstig uit diverse disciplines, zoals bijvoorbeeld het bedrijfsleven, het onderwijs, de overheid of de sector dienstverlening.

De burgemeesterspost in de gemeente Neerijnen is sinds 26 september vacant vanwege het overlijden van de mevrouw L.A.G.M. de Zeeuw-Lases op 26 september 2010.

Procedure
In de komende maanden zal de Gelderse Commissaris gesprekken voeren met een aantal kandidaten. Vervolgens overlegt hij met de vertrouwenscommissie die door de gemeenteraad van Neerijnen is samengesteld. In dit gesprek wordt duidelijk met welke kandidaten de vertrouwenscommissie gesprekken zal voeren. Op basis van de eerder vastgestelde profielschets draagt deze commissie twee kandidaten voor aan de gemeenteraad. Nadat de gemeenteraad zich over deze voordracht heeft uitgesproken, wordt de uiteindelijke aanbeveling, vergezeld van een advies van de Commissaris van de Koningin, aan de Minister van Binnenlandse Zaken voorgelegd. Alleen de naam van de kandidaat die als eerste op de aanbeveling staat wordt openbaar gemaakt.

De aanbeveling voor een nieuwe burgemeester zal naar verwachting voor de zomer 2011 in de gemeenteraad van Neerijnen worden vastgesteld.