Nieuwsbericht Persbericht sponsoring voetveer Varik-Heerewaarden

Gepubliceerd op: 06 maart 2014 00:00

Op 13 februari vond in het gemeentehuis van Neerijnen de ondertekening plaats van twee nieuwe sponsorcontracten voor het voetveer Varik-Heerewaarden. Van Uden Logistic Site Investment is sinds 2011 sponsor van het voetveer.

De gemeente Neerijnen heeft in samenwerking met Uit®waarde, de exploitant van het pontje, ondernemers opgeroepen om zich als sponsor te melden voor het veer.

Reden voor het zoeken naar sponsoren is dat in deze tijd de gemeente te maken krijgt met grote rijksbezuinigingen. Het is daarom wenselijk een groter financieel draagvlak te zoeken om de instandhouding van het pontje te waarborgen. Wij zijn verheugd dat er zich inmiddels twee enthousiaste bedrijven uit de regio hebben gemeld.

Die bedrijven zijn Bloemenkwekerij Van de Westeringh te Varik en Het Betuws Schoorsteenveegbedrijf te Heesselt. In bijzijn van wethouder Rian Verwoert (gemeente Neerijnen) en Alex Kwakernaak (directeur Uit®waarde) werden feestelijk de sponsorcontracten ondertekend.

Draagt u het fiets- en voetveer Varik-Heerewaarden een warm hart toe, meldt u zich dan als sponsor bij de gemeente Neerijnen.

Op de foto staan v.l.n.r. de heren Kwakernaak (Uit®waarde), Van de Westeringh (Bloemenkwekerij), Verwoert (staand – gemeente Neerijnen) en Van den Hengel (Betuws Schoorsteenveegbedrijf).

Persbericht sponsoring voetveer Varik-Heerewaarden

Heeft u vragen over dit persbericht dan kunt u contact opnemen met de heer Alex Kwakernaak, directeur Uit®waarde T 0344 68 16 44 of ak@uiterwaarde.nl