Nieuwsbericht Peuterspeelzalen in de gemeente Neerijnen

Gepubliceerd op: 23 maart 2012 00:00

Peuterspeelzalen in de gemeente Neerijnen 

In oktober 2011 heeft Kinderopvang Rivierenland b.v. te kennen gegeven per 1 mei 2012 te stoppen met de peuterspeelzalen in de gemeente Neerijnen.
Het gaat om Kris Kras te Haaften, De Rietpeuters in Opijnen en Dikkie Dik in Ophemert.
’t Olifantje te Varik is een onafhankelijke stichting die gewoon blijft bestaan.
De gemeente spant zich sindsdien in om de mogelijkheden te onderzoeken te peuterspeelzalen in een vorm te laten voortbestaan.
Op 19 januari 2012 is een ouderavond georganiseerd op het gemeentehuis. Op deze pagina treft u het verslag van deze avond aan, alsmede van de getoonde sheets.
Tijdens deze avond zijn de ouders opgeroepen zich te melden als potentieel bestuurslid voor een nieuw peuterspeelzaal bestuur.
Op 25 januari 2012 is een brief verstuurd aan alle ouders met kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar met daarbij een enqueteformulier en een antwoordformulier bestuursfunctie peuterspeelzaal.
Van zowel de brief als van beide formulieren treft u op deze pagina een digitaal exemplaar aan, in ‘word’ en ‘pdf’ formaat. U kunt de ingevulde formulieren inzenden naar:

Gemeente Neerijnen
Postbus 30
4180 BA Waardenburg
of per email naar michel.brouwer@neerijnen.nl

verslag ouderavond 19 januari 2012
presentatie 19 januari 2012

brief ouders
antwoordformulier (pdf)
enquêteformulier (pdf)

antwoordformulier (worddocument)
enquêteformulier (worddocument)