Nieuwsbericht Peuterspeelzalen in Neerijnen

Gepubliceerd op: 26 oktober 2011 00:00

Kinderopvang Rivierenland b.v., de organisatie de onder andere peuterspeelzalen exploiteert in de gemeente Neerijnen, heeft te kennen gegeven hiermee met ingang van mei 2012 te zullen stoppen. Deze overweging is ingegeven door de verslechterende financiële positie en ontoereikende middelen. Vanwege het belang dat wordt gehecht aan peuterspeelzalen heeft de gemeente Neerijnen jaarlijkse subsidie buiten de bezuinigingen gehouden. Desondanks bleek deze bijdrage voor KoR niet voldoende om de peuterspeelzalen te laten bestaan.

Wij betreuren dat het misverstand kan ontstaan dat door het wegvallen van gemeentelijke subsidies, de peuterspeelzalen ophouden te bestaan. KoR heeft op basis van bedrijfskundige ontwikkelingen een afweging gemaakt.

Overigens zijn gemeente en onder andere KoR op dit moment druk doende om tot mogelijke alternatieven te komen.