Nieuwsbericht Prestatie-afspraken met woningcorporaties

Gepubliceerd op: 21 december 2016 08:00

Vorige week ondertekenden de directeur van Woningcorporatie De Kernen, de voorzitter van het bestuur van Woningcorporatie De Goede Woning Neerijnen en wethouder T. Kool de zogenaamde prestatieafspraken voor de uitvoering van het volkshuisvestingsbeleid van Neerijnen voor de komende 5 jaar.
Bijzonder aan deze afspraken is dat ze in nauw overleg met de bewonersraad De Kernen en huurdersplatform DGWN tot stand zijn gekomen.

In de prestatieafspraken geven partijen aan waar de focus ligt van het volkshuisvestingsbeleid en welke concrete afspraken er binnen 5 jaar gerealiseerd zijn. Zo zijn er onder meer afspraken gemaakt over duurzaamheid, de woningvoorraad, wonen en zorg, leefbaarheid en sociaal beleid.

De gemeente Neerijnen en de woningcorporaties De Goede Woning Neerijnen en De Kernen hebben aangegeven dat ze zeer tevreden zijn over de wijze waarop de afspraken tot stand zijn gekomen.