Nieuwsbericht Preventieactie Haaften

Gepubliceerd op: 19 november 2013 00:00

 Witte voetjes en preventie berichten tegen woninginbraken

Haaften - De politie en de gemeente hebben donderdag 14 november 2013 in Haaften een actie tegen woninginbraken gehouden. De wijkagent en medewerkers van de gemeente gingen Haaften in en lieten zogenaamde 'witte voetjes' achter op plekken waar ramen of deuren niet waren afgesloten en waar bewoners niet thuis waren.

Tijdens de controle werden woningen en schuurtjes gecontroleerd op inbraakgevoeligheid. Hierbij bleek regelmatig, dat men woningen niet goed had afgesloten. Ramen stonden open en deuren waren niet afgesloten. Bij een aantal woningen belde de wijkagent aan om de bewoners op het inbraakrisico te wijzen en preventietips te geven.

Witte voetjes
De witte voetjesactie confronteert bewoners met hun eigen gedrag en de risico's daarvan. Tijdens een bezoekactie neemt de wijkagent papieren voetafdrukken mee met de tekst 'Deze schoenafdruk had van een insluiper kunnen zijn...'. Als bleek dat woningen niet goed zijn afgesloten, kreeg de bewoner naast het witte voetje ook preventieadviezen en werd uitgelegd wat het doel van de actie was.

Donkere dagen
De ervaring leert dat met het verzetten van de klok het aantal inbraken en insluipingen toeneemt. Om die trend te keren is de politie eenheid Oost-Nederland het Donkere Dagen Offensief gestart. Onderdeel van het Donkere Dagen Offensief is de Witte Voetjesactie die in verschillende gemeenten in Gelderland plaatsvindt.

Tijdstippen
Veel inbraken vinden plaats tussen het eind van de middag en 's avonds. Als er in een woning rond die tijd geen licht brand, wijst dat vaak op de afwezigheid van de bewoners. Een dief kan op dat moment zijn slag slaan. Bij afwezigheid rond dit moment van de dag is het verstandig om verlichting met een tijdschakelaar in te stellen.

Enkele andere tips:

 •   Maak gebruik van goed hang- en sluitwerk
 •   Sluit 's nachts ramen en deuren. Inbrekers of insluipers hebben maar weinig
    ruimte nodig om binnen te komen.
 •   Toch een raampje open? Zet dan alleen het raam open waar een inbreker niet
    bij kan of een raam wat is voorzien van een goedkeurde barrièrestang of -rek.
 •   Laat geen sleutels aan de binnenkant van de deur in het slot zitten.
 •   Zorg voor goede buitenverlichting, eventueel met dag- en nachtsensor.
 •   Probeer hagen dusdanig te snoeien dat buurtgenoten de woning in de gaten
    kunnen houden.


Tips vindt u op internet op bijvoorbeeld http://www.politie.nl/onderwerpen/woninginbraak.html, www.politiekeurmerk.nl/ en www.neerijnen.nl/veiligheid