Nieuwsbericht ProRail: klankbordgroep Meteren zoekt extra leden

Gepubliceerd op: 22 januari 2015 08:45

In opdracht van het ministerie van IenM onderzoekt ProRail hoe het spoor tussen Meteren en Boxtel het beste kan worden aangepast om het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer te kunnen realiseren. Dit programma heeft als doel de verwachte groei van het reizigers- en goederenvervoer op het spoor in de toekomst op te kunnen vangen. In de omgeving van Meteren worden de komende jaren ook onderdelen van dit programma uitgevoerd.

Voor het deelgebied Meteren, waar ook Neerijnen en Waardenburg bij betrokken zijn,heeft ProRail in januari een eerste bijeenkomst georganiseerd van de klankbordgroep. De leden hebben ProRail verzocht om de klankbordgroep uit te breiden. Dat betekent dat u zich nog tot uiterlijk 29 januari aanstaande kunt inschrijven voor deze klankbordgroep. Als lid van de groep denkt u mee over de plannen en toetst u of het proces van inspraak en participatie voldoende zorgvuldig verloopt.

Heeft u hierin belangstelling? Aarzel niet. U kunt zich via deze link aanmelden. Hier vind u ook aanvullende informatie over de taken en verantwoordelijkheden van de klankbordgroep en meer informatie over de selectiecriteria.

Klik op Nieuwsbrief om de nieuwsbrief van januari 2015 te openen.