Nieuwsbericht Provinciale Werkgelegenheidsenquête

Gepubliceerd op: 03 maart 2015 13:55

De Provinciale Werkgelegenheidsenquête (PWE) is een jaarlijks onderzoek van de Provincie Gelderland, in samenwerking met gemeente en de Kamer van Koophandel, naar de aard en omvang van de Gelderse Werkgelegenheid.

De Provincie doet ieder jaar onderzoek onder alle bedrijven en instellingen in Gelderland, zo mogelijk digitaal. De respons is zo'n 90%, wat een goed beeld geeft.

Voor Neerijnen kan geconcludeerd worden dat er 1330 bedrijven in de gemeente gevestigd zijn. Dit zijn er zo'n 40 meer ten opzichte van 2013, de groei zit met name in de dienstverlenende sector.

In Gelderland waren op 1 april 2014 968.800 mensen werkzaam. Dat waren er 12.000 minder dan in 2013. Het banenverlies heeft zich voorgedaan in vrijwel alle sectoren en komt voor bijna 60% voor rekening van vrouwen. Echter, bij de industrie wordt voorzichtig een lichte groei gemeten. In Neerijnen zijn 6070 banen. Dit zijn er zo'n 150 minder ten opzichte van 2013. Dit is hetzelfde aantal als in 2012.