Nieuwsbericht Provinciale Werkgelegenheidsenquête 2016

Gepubliceerd op: 11 januari 2017 13:00

De Provinciale Werkgelegenheidsenquête (PWE) is een jaarlijks onderzoek van de Provincie Gelderland, in samenwerking met gemeenten en de Kamer van Koophandel, naar de aard en omvang van de Gelderse Werkgelegenheid.

De Provincie doet ieder jaar onderzoek onder alle bedrijven en instellingen in Gelderland, zo mogelijk digitaal. De respons is zo'n 90%, wat een goed beeld geeft.

Voor Neerijnen kan geconcludeerd worden, dat er zo'n 1360 bedrijven in de gemeente gevestigd zijn. Het betreft vooral bedrijven in de branches 'landbouw', 'bouwnijverheid' en 'zakelijke dienstverlening'.

In Neerijnen zijn ca. 6010 banen. Het grootst aantal werknemers werkt in de branches 'landbouw', 'groothandel', 'detailhandel', 'vervoer/opslag/communicatie' en 'zakelijke dienstverlening'.

Over het algemeen kan gesteld worden, dat er zowel wat betreft het aantal bedrijven als het aantal banen in Neerijnen groei zit. Dit wordt ook in Gelderland gezien.