Nieuwsbericht publicatie sluiting balies burgerzaken 16 november 2015

Gepubliceerd op: 05 november 2015 08:05

Balie(s) burgerzaken gesloten op maandag 16 november 2015

Op maandag 16 november a.s. wordt er nieuwe apparatuur voor de reisdocumenten geïnstalleerd.
De balie(s) van burgerzaken zijn die dag dan ook gesloten.

Een gevolg van de op handen zijnde installatie is dat burgerzaken op vrijdag 13 november géén spoedaanvragen in behandeling neemt.
Een spoedaanvraag kunt u tot en met  donderdag 12 november tot 15.00 uur aanvragen.

Voor vragen kunt u terecht bij het team burgerzaken.

De medewerkers van het team burgerzaken staan dinsdag 17 november a.s. weer voor u klaar!