Nieuwsbericht Raadscyclus september 2011 vervalt

Gepubliceerd op: 24 augustus 2011 00:00

De voorbereiding van diverse raadsvoorstellen vergt meer tijd dan vooraf is voorzien, waardoor deze niet tijdig gereed komen om ter besluitvorming aan de raad op 15 september 2011 te worden voorgelegd. Daardoor komt de raadcyclus van september in zijn geheel te vervallen. Dit houdt in dat er geen commissievergaderingen gehouden worden op 6, 7 en 8 september 2011 en dat ook de gemeenteraadsvergadering van 15 september 2011 niet door zal gaan. De eerstvolgende raadsvergadering wordt gehouden in oktober. Hiervoor staan de commissievergaderingen gepland op 4, 5 en 6 oktober en zal de raadsvergadering plaatsvinden op donderdag 13 oktober 2011.