Nieuwsbericht Reacties structuurvisie WaalWeelde West gebundeld

Gepubliceerd op: 11 december 2012 00:00

In juni 2012 vonden in Neerijnen, Gameren en Vuren inloopbijeenkomsten plaats over de structuurvisie WaalWeelde West. In deze structuurvisie leggen de gemeenten Lingewaal, Maasdriel, Neerijnen, Zaltbommel en de provincie Gelderland vast hoe zij vinden dat het (uiterwaarden-)gebied langs de Waal er in de toekomst uit moet zien.

Van juni t/m september konden belangstellenden reageren op de alternatieven van de structuurvisie. Bijna 80 mensen maakten hiervan gebruik.

Alle opgehaalde reacties, inclusief de beantwoording hiervan, zijn nu gebundeld in een reactienotitie. Deze is per mail verzonden aan degenen die een reactie indienden. Daarnaast is deze te downloaden vanaf www.waalweelde.nl. Op deze website staat ook meer informatie over de structuurvisie WaalWeelde West.