Nieuwsbericht Regels voor festiviteiten EK Voetbal 2012

Gepubliceerd op: 16 mei 2012 00:00

Op vrijdag 8 juni 2012 begint een mooi sportevenement, het Europees Kampioenschap Voetbal 2012.
Dit duurt tot en met 1 juli 2012.Traditiegetrouw wordt dan gezamenlijk voetbal gekeken en gefeest. Deze initiatieven moeten vooral blijven…maar wel veilig!

Wanneer u van plan bent om een festiviteit te organiseren rondom het EK, heeft de gemeente Neerijnen, net als alle andere gemeenten in de regio Gelderland-Zuid een aantal spelregels opgesteld, waar wij u op voorhand over willen informeren, zodat het evenement veilig kan plaatsvinden.

Buurtactiviteiten
Wanneer u EK-gerelateerde (buurt) festiviteiten wilt organiseren dan heeft u geen vergunning nodig wanneer u een festiviteit organiseert:
• Waarbij het aantal aanwezigen niet meer bedraagt dan 200 personen;
• Het evenement tussen 08.00 en 24.00 uur plaatsvindt;
• Geen muziek ten gehore wordt gebracht na 23.00 uur;
• Het geen belemmering vormt voor de hulpdiensten als het evenement plaatsvindt op de rijbaan, (brom)fietspad of parkeerplaats;
• Slecht kleine objecten worden geplaatst met een oppervlakte van minder dan 50 m² per object;
• Er een organisator is;
• De organisator tenminste 5 dagen voorafgaand aan het evenement daarvan melding heeft gedaan aan de burgemeester.

In alle andere gevallen is wel een vergunning vereist. Indien u twijfelt of de door u te organiseren activiteit vergunningsplichtig is, neemt u dan contact op met de gemeente.

Sportverenigingen (met uitzondering van voetbalverenigingen)
Sportkantines van sportverenigingen moeten ermee rekening houden dat zij geen commerciële activiteiten mogen ontplooien. Daarom mogen de tennisverenigingen, korfbalverenigingen etc. hun kantines niet open stellen voor hun leden om naar het EK voetbal te kijken. Sportverenigingen mogen in hun kantines alleen sportgerelateerde kampioenschappen vertonen die een rechtstreeks verband hebben (ook qua tijdsduur) met de sportieve activiteiten van de vereniging.

Horecaondernemer
In uw horecagelegenheid mag u een festiviteit organiseren, mits deze past binnen de bestaande regels. Denkt u hierbij aan het maximale aantal bezoekers, de brandveiligheid en de openings- en sluitingstijden.

Horeca en terras
Het EK voetbal kijken via een gewoon televisiescherm op het terras mag, maar houdt u er wel rekening mee dat er geen bouwwerken, overkappingen of tribunes geplaatst mogen worden. Horecaondernemers die het terras willen inrichten met statafels, buffetten of tapinstallaties hebben een evenementenvergunning nodig. TV’s mogen alleen zodanig worden geplaatst dat alleen de bezoekers van het terras zicht hebben en er zich geen publiek rond het terras verzamelt. Het innemen van vrije ruimtes op de openbare weg is niet toegestaan.

Muziek in horeca
Op het gebied van muziek en andere vormen van geluid gelden tijdens het EK voetbal dezelfde regels als op andere dagen.

Algemeen (voor iedereen geldt)
Geen schermen
Er zullen geen schermen in publieke ruimtes worden toegestaan

Straatversieringen
Versieringen in en over de straat zijn toegestaan, mits er geen (brand)gevaarlijke situaties ontstaan.
Voertuigen van hulpdiensten (brandweer, politie en GGD) mogen niet worden gehinderd. Hou daarvoor (vanaf de grond) een minimale hoogte van 4.50 meter aan en een vrije breedte van tenminste 3.50 meter.
De rijbaan en de trottoirs dienen vrij te zijn van obstakels. Natuurlijk moet u ook rekening houden met omwonenden zodat zij zo min mogelijk last hiervan ondervinden.

Brandveiligheidsvoorschriften
Een feest zonder versiering is geen feest. Vele lokaliteiten zullen hier dan ook toe overgaan, maar dit brengt risico's met zich mee op het gebied van brandveiligheid.
Wees daarom extra alert op de brandveiligheid rondom het EK Voetbal. De horeca is over het algemeen goed op de hoogte van de (brandveiligheids)regels: veilige versiering, adequate vluchtroutes, blusmiddelen, noodverlichting en niet te veel bezoekers. De brandweer controleert regelmatig samen met de horecaondernemers de brandveiligheidsvoorzieningen en -maatregelen, ook tijdens de EK!

Voor vragen kunt u contact opnemen met het team Samenlevingszaken (0418-65 65 65).

Wij vertrouwen erop dat u de spelregels en de brandveiligheidsvoorschriften in acht neemt. Wij wensen u een spannend en sportief EK Voetbal!