Nieuwsbericht Reinigen en inspecteren rioleringen

Gepubliceerd op: 28 januari 2015 09:55

Reinigen en inspecteren rioleringen in alle dorpen van gemeente Neerijnen
In de bebouwde kom van de dorpen in de gemeente Neerijnen wordt de komende maanden het hele rioolstelsel gereinigd en geïnspecteerd. Het werk wordt begeleid door Avri en uitgevoerd door aannemer Van der Velden uit Nijmegen.

Beperken overlast
Het reinigen kan enige overlast geven. Doordat het hoofdriool met hoge waterdruk wordt gereinigd, is er een kleine kans dat de binnenriolering wordt leeggezogen of een ogenblik onder druk komt te staan. Hierdoor kan er rioollucht in huis komen. Dit is eenvoudig te verhelpen door de kranen even te laten lopen. Ook kan het water omhoog komen of gaan borrelen in het toilet of de gootsteen. Dit komt gelukkig zelden voor. Het sluiten van het deksel van het toilet kan de overlast beperken. 

Reiniging en inspectie
De reiniging is nodig om een goede afvoer van het riool- en regenwater te garanderen
. Door de riolering te reinigen, worden verstoppingen voorkomen. Bij het reinigen wordt gebruik gemaakt van een hogedruk- en een vacuümwagen.
De inspectie geeft een beeld van de kwaliteit van de riolering. De inspectie gebeurt vanuit een bestelbus. Er wordt gebruikgemaakt van een camera die door het riool rijdt.

Beperkte verkeershinder
De inzet van de hogedruk- en vacuümwagen kan leiden tot enige verkeershinder. Als een rioolput voor een oprit ligt, dan kan de inrit enige tijd geblokkeerd zijn. De medewerkers proberen de overlast zoveel mogelijk te beperken. In het belang van de verkeersveiligheid en de veiligheid van de medewerkers, wordt men verzocht de nodige voorzichtigheid in acht te nemen bij het passeren van de werkzaamheden.

Informatie
Bewoners van de straten waar de reiniging en inspectie plaatsvindt, krijgen een aantal dagen van tevoren een informatiebrief in de bus.

Hebt u vragen
Voor vragen kunt u terecht bij de medewerker ter plaatse of bij de heer Van der Meijden van Avri. Hij is telefonisch bereikbaar via telefoonnummer (06) 54 92 29 75 of per mail via pvdmeijden@avri.nl.