Nieuwsbericht Samenwerkingsovereenkomst Neerijnen, Maasdriel en Zaltbommel getekend

Gepubliceerd op: 18 oktober 2011 00:00

Op dinsdagochtend 18 oktober waren de colleges van de gemeenten Maasdriel, Neerijnen en Zaltbommel bijeen om de start te markeren van de samenwerking die zij wensen aan te gaan op ambtelijk niveau. De wethouders, gemeentesecretarissen en burgemeesters van de drie gemeenten zetten hiervoor in de raadzaal van Maasdriel hun handtekening.

Klik op Startdocument en op Persbericht om deze in pdf-vorm te downloaden of te bekijken.

 Ondertekening overeenkomst Neerijnen, Maasdriel en Zaltbommel

Ondertekening samenwerking Neerijnen, Maasdriel en Zaltbommel 2