Nieuwsbericht Sponsoring voetveer Varik-Heerewaarden

Gepubliceerd op: 25 april 2016 15:40

Op 21 april vond in het gemeentehuis van Neerijnen de ondertekening plaats van een nieuw sponsorcontract voor het voetveer Varik-Heerewaarden. De Toeverij van Arjan van der Kaaij is de drie-jarige sponsor van het voetveer. De Toeverij is gevestigd in Dorpshuis Toevershof in Varik. Van der Kaaij is overigens ook de nieuwe beheerder van Dorpshuis Toevershof.


De gemeente Neerijnen zoekt in samenwerking met Uit®waarde, de exploitant van het pontje, ondernemers om zich als sponsor te melden voor het veer. Voornaamste reden hiervoor is dat gemeenten in deze tijd te maken krijgen met grote rijksbezuinigingen. Het is daarom wenselijk een groter financieel draagvlak te zoeken om de instandhouding van het pontje te waarborgen. Wij zijn dan ook verheugd, dat De Toeverij zich als sponsor heeft gemeld.

Het sponsorcontract werd door wethouder Jaap Andriesse en Arjan van der Kaaij getekend, onder toeziend oog van de directeur van Uit®waarde, Alex Kwakernaak.

Wie het fiets- en voetveer Varik-Heerewaarden een warm hart toedraagt, kan zich ook melden als sponsor bij de gemeente Neerijnen.

Sponsoring voetveer
V.l.n.r. de heren Kwakernaak (Uit®waarde), Van der Kaaij (Toevershof) en Andriesse (Gemeente Neerijnen).