Nieuwsbericht Stichting Logistieke Hotspot Rivierenland opgericht

Gepubliceerd op: 12 september 2014 00:00

Begin september is de Stichting Logistieke Hotspot Rivierenland (LHR) opgericht. Met de reeds in juni opgerichte Logistieke Hotspot Rivierenland BV staat er een slagvaardige zelfstandige organisatie, die de verdere ontwikkeling van de LHR voortvarend oppakt.

Ruim 50 partijen hebben zich als certificaathouder aangemeld bij de LHR. Tezamen zijn zij goed voor ruim 50% van de 100.000 certificaten die uitgegeven worden. Daaronder zijn de grote banken uit de regio, Oost NV namens de provincie Gelderland, Rivierenlandse gemeenten en toonaangevende ondernemers uit diverse sectoren. Nog ruim 100 partijen hebben interesse om deel te nemen maar moeten de formele inschrijving nog regelen. Om die reden is de inschrijvingstermijn om deel te nemen als certificaathouder verlengd tot medio oktober.

De stap naar zelfstandigheid is ingegeven vanuit de behoefte om een sterke en slagvaardige organisatie neer te zetten met draagvlak vanuit bedrijfsleven, onderwijs én overheid. Hierdoor is de LHR een stevige en betrouwbare partner voor partijen van buiten Rivierenland, zowel nationaal als internationaal. Bovendien is de LHR met deze achterban veel beter in staat om tezamen met de partners projecten te realiseren die de LHR als logistieke hotspot sterker maken. Denk hierbij aan de ontwikkeling van voor de regio nieuwe modaliteiten (spoor en luchtverkeer), aan het initiëren van een zogenaamde control tower, waarmee goederenstromen veel efficiënter kunnen worden afgewikkeld en het aangaan van duurzame samenwerkingsverbanden met internationale partners.

Een belangrijke ontwikkeling op dit laatste punt zijn de contacten in China, met name in Xiamen. Deze zijn verder aangehaald middels een tweetal bezoeken van de LHR aan China in april en juli dit jaar. De LHR is momenteel druk doende met de voorbereidingen voor een ontvangst van een delegatie van de Xiamen Logistics Associaton (> 500 leden) in Rivierenland. Dan wordt ook een Memorandum of Understanding afgesloten tussen de Logistieke Hotspot en de delegatie uit Xiamen waarin afspraken zijn opgenomen over verdere uitbouw van de samenwerking. Een en ander gebeurt in samenwerking met Oost NV en de provincie Gelderland.

Nadere informatie:
Peter Smaal, smaal@logistic-hotspot.nl / 06-55194196
Jan Looman. looman@logistic-hotspot.nl / 06-21807153