Nieuwsbericht Streefbeelden en beheer samen in plan voor gemeente Neerijnen

Gepubliceerd op: 02 januari 2013 00:00

Onlangs stelden gemeente Neerijnen en Waterschap Rivierenland het gemeentelijke waterplan op. Nadien groeide de behoefte om met behulp van de streefbeeldensystematiek een integraal plan te maken, waarin het stimuleren van de waterkwaliteit en ecologie een prominente plaats heeft ingenomen. Ook wilden gemeente Neerijnen en het waterschap Rivierenland de streefbeelden vertalen naar concrete maatregelen op het gebied van inrichting en onderhoud van watergangen.

www.waterschaprivierenland.nl/nieuwsbrieven-0/waternieuws/artikelen_0/waternieuws_4_1/streefbeelden_beheer