Nieuwsbericht Structuurvisie WaalWeelde West

Gepubliceerd op: 07 juni 2012 00:00

Inloopavonden structuurvisie WaalWeelde West           12, 20 en 26 juni   Logo waalweelde west

    

 kaart structuurvisie waalweelde                                   

De gemeenten Lingewaal, Maasdriel, Neerijnen en Zaltbommel, en de provincie Gelderland werken aan een gezamenlijk plan voor het  (uiterwaarden-)gebied langs de Waal. Dit loopt vanaf Heerewaarden tot aan Slot Loevestein. Dit plan heet de structuurvisie WaalWeelde West en geeft antwoord op de vraag: Wat is ervoor nodig om dit gebied ook op de lange termijn te beschermen tegen hoog water en daarnaast mooi en economisch sterk te houden? Het hoogwater in 1995 in de Bommelerwaard liet zien hoe kwetsbaar dit gebied is voor overstromingen, daarom ligt de prioriteit bij hoogwaterveiligheid voor de lange termijn (na 2015). 

Naar verwachting in 2014 besluiten de gemeenteraden en provinciale staten over de structuurvisie. Dat lijkt ver weg, maar omdat de structuurvisie de komende jaren stapsgewijs verder wordt ingekleurd, is het belangrijk om u nu te informeren en uw reactie te horen.  De structuurvisie gaat tenslotte over de toekomst van uw leef- en werkomgeving.  In juni organiseren de vier gemeenten en de provincie Gelderland daarom drie inloopavonden. De data zijn 12 juni in het Stroomhuis in Neerijnen, 20 juni in Partycentrum Gambora in Gameren, en 26 juni in het Dorpshuis in Vuren. 

De avonden starten om 19.30 uur met een korte presentatie en worden afgesloten rond 22.00 uur.De avonden hebben een inloopkarakter, zodat u op elk moment welkom bent. U kunt iedere inloopavond bezoeken, ook als u niet in de betreffende gemeente woont of werkt. Tijdens de avonden wordt de structuurvisie toegelicht en er is gelegenheid om vragen te stellen en uw reactie te geven. Meer informatie over de structuurvisie vindt u op www.waalweelde.nl.  Via deze website is het ook mogelijk om digitaal op de structuurvisie te reageren.