Nieuwsbericht Subsidie 2017 gemeente Neerijnen

Gepubliceerd op: 17 februari 2016 11:50

Subsidiebeleid gemeente Neerijnen

Verenigingen en instellingen kunnen vanaf 1 februari 2016 vanaf deze website het formulier voor de subsidieaanvraag voor het jaar 2017 downloaden.
Mocht u behoefte hebben aan toezending van het papieren subsidieaanvraagformulier, dan kunt u contact opnemen met de receptie van het gemeentehuis via 14 0418.

Subsidieverzoeken dienen conform de subsidieverordening van de gemeente Neerijnen uiterlijk 1 april 2016 te zijn ontvangen. Het subsidieaanvraagformulier dient volledig en juist te zijn ingevuld en voorzien van eventueel gevraagde bijlagen. Bij zowel schriftelijk ingezonden subsidieverzoeken als bij digitaal naar gemeente@neerijnen.nl ingezonden subsidieverzoeken ontvangt u een –automatische- ontvangstbevestiging. U kunt hieraan geen rechten ontlenen voor wat betreft eventuele toekenning van een subsidie.

Subsidieaanvragen die tijdig en juist zijn ontvangen worden vervolgens getoetst aan geldende beleidskaders en subsidiebeleidsregels.

Herijking subsidiebeleid

In 2016 wordt gewerkt aan een herijking van het huidige subsidiebeleid van de gemeente Neerijnen. Dit kan gevolgen hebben voor de subsidie- verstrekking vanaf 1 januari 2017. Het is mogelijk dat u minder of geen subsidie voor 2017 wordt toegekend. Indien dat het geval is, zullen we u hier tijdig over informeren.

Bij vragen over de invulling van het subsidieaanvraagformulier verwijzen wij u graag naar de toelichting. Mocht dat niet voldoende zijn dan kunt u terecht bij het team Dienstverlening en Beleid.

Ook over algemene vragen over het subsidiebeleid van de gemeente Neerijnen kunt u daar uw vraag stellen.

Klik hier om de Algemene Subsidieverordening 2010 in pdf-formaat te downloaden.

Klik hier om het Aanvraagformulier waardering & normsubsidie 2017 in pdf-formaat in pdf-formaat te downloaden.

Klik hier om het Aanvraag formulier waardering & normsubsidie 2017 in word-formaat in word-formaat te downloaden.