Nieuwsbericht Subsidie voor energiebesparing en verduurzaming sportaccommodaties

Gepubliceerd op: 29 oktober 2015 13:35

Op 1 september 2015 is de subsidieregeling Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties gepubliceerd en in werking getreden. Dit houdt in dat er op 4 januari 2016 vanaf 09.00 uur een aanvraag kan worden ingediend via het eLoket.

De subsidieregeling richt zich op sportverenigingen en sportstichtingen welke investeren in energiebesparing of duurzame energie. De subsidiabele kosten bestaan uit de kosten voor de aanschaf van een installatie of apparatuur; arbeidskosten zijn niet subsidiabel. Het subsidiepercentage voor sportverenigingen bedraagt 30% en voor sportstichtingen 15% (dit verschil komt doordat er rekening is gehouden met BTW-plicht).
Er kan maximaal € 125.000,- subsidie per aanvrager per jaar worden aangevraagd. Subsidieaanvragen, waar de subsidiabele kosten minder bedragen dan € 3.000,- komen niet in aanmerking.

Meer informatie over de regeling kunt u vinden op www.rvo.nl/digitaal-indienen/eloket/. Tevens kunt u bellen naar 088-042 42 42.