Nieuwsbericht Tijdelijke afsluiting Steenweg N830 Waardenburg/Neerijnen

Gepubliceerd op: 26 januari 2017 11:45

N830: Meteren - Waardenburg

De N830 (de Steenweg) ligt tussen de bebouwde kom van Waardenburg en de aansluiting met de A15. Het wegvak maakt deel uit van een fietspadennetwerk en is een belangrijke schoolroute. Om de verkeersveiligheid te verbeteren voert de Provincie Gelderland werkzaamheden uit tussen 30 januari 2017 en eind juli 2017.

Werkzaamheden

In nauw overleg met de gemeenten Neerijnen en Geldermalsen is besloten de volgende maatregelen te nemen:

  • aanleggen eenzijdig vrijliggend fietspad langs de westzijde van de Steenweg, vanaf rotonde Kaalakkerstraat tot de Markkade (dicht bij aansluiting A15)
  • bouwen van een nieuwe fietsbrug
  • rotonde Kaalakkerstraat in zijn geheel vervangen
  • versmallen van de hoofdrijbaan en nieuw asfalt aanbrengen
  • verleggen van diverse kabels en leidingen
  • bestaande duiker ter hoogte van rotonde Kaalakkerstraat vervangen en verleggen.

Planning

Er wordt gestart op 30 januari 2017, de werkzaamheden zijn naar verwachting eind juli 2017 gereed.

Afsluiting N830 en bereikbaarheid

Tijdens het werk sluiten we de N830 Steenweg en Steenweg Noord vanaf rotonde Kaalakkerstraat tot de Markkade (nabij aansluiting A15) af. Doorgaand verkeer leiden we om: van Waardenburg via de A2 en A15 naar Meteren en Geldermalsen en omgekeerd. Hulpdiensten, lijnbussen van Arriva, (brom)fietsers en landbouwverkeer kunnen er wel door. De aannemer houdt nauw contact met de bewoners van de Steenweg en Steenweg Noord. Zij kunnen hun woning gewoon bereiken, maar zullen wel wat hinder ondervinden.

In juli (week 28) 2017 is de rotonde Kaalakkerstraat zeven dagen afgesloten. Tijdens deze afsluiting is er geen verkeer mogelijk via de Steenweg en Kaalakkerstraat van Waardenburg naar Opijnen en omgekeerd. Doorgaand verkeer wordt omgeleid van Waardenburg via de A2 en A15 naar Meteren en Geldermalsen en omgekeerd.

Om sluipverkeer zoveel mogelijk te beperken worden aanvullende maatregelen op de omliggende wegen getroffen. Zo komen er afsluitingen op de wegen De Pekdel en Diepersestraat. Voetgangers en (brom)fieters kunnen er wel langs.

De actuele wegwerkzaamheden vindt u op Bereikbaar Gelderland; u kunt hier de voorlopige situatieschets en de verkeersmaatregelen in pdf-vorm downloaden.