Nieuwsbericht Twintig nieuwe natuurgidsen in West-Betuwe

Gepubliceerd op: 14 juni 2011 00:00

Logo IVN 
IVN West-Betuwe
Vereniging voor
Natuur- en Milieueducatie

Logo Het Stroomhuis

West-Betuwe telt liefst twintig nieuwe natuurgidsen. Zaterdag 18 juni krijgen ze in cultureel centrum Stroomhuis Neerijnen hun landelijk erkende IVN-diploma uitgereikt. De IVN-natuurgidsen worden ingezet bij uiteenlopende publieksactiviteiten in de regio, waaronder de organisatie van natuurexcursies voor leerlingen in het basisonderwijs.

De natuurgidsen zijn opgeleid tijdens een bijna anderhalf jaar durende cursus. Deze is gezamenlijk georganiseerd door de vereniging voor natuur- en milieueducatie IVN West-Betuwe, en Stroomhuis. De cursus bestond uit circa 25 lesavonden, gevolgd door een even groot aantal excursies op uiteenlopende natuurlocaties. Aan het slot van de opleiding hebben de cursisten als proeve van bekwaamheid samen een negental regionaal toepasbare excursieplannen ontworpen en in praktijk gebracht.

Met deze excursiegidsen en publiekswandelingen wordt ook een impuls gegeven aan de mogelijkheden tot natuurbeleving in gebieden als Landgoed Waardenburg-Neerijnen, De Steendert, de Crobsche Waard, het Zoelense Bos, Heemtuin Geldermalsen en omgeving, en Park Groenewoud (bij Boven Leeuwen). Naast diverse wandelexcursies is er ook een GPS-speurtocht voor kinderen gemaakt en een ‘autoexcursie’ door natuurgebieden in de Bommelerwaard. De negen nieuwe natuur- en landschapsexcursies worden opgenomen in het excursieprogramma van IVN West-Betuwe.

Natuurorganisatie IVN heeft landelijk grote ervaring met de opleiding van Natuurgidsen en ziet de nu succesvol afgeronde cursus als een krachtige versterking van haar afdeling West-Betuwe. De nieuwe gidsen zullen in de regio natuurexcursies gaan verzorgen en het bestuur en de werkgroepen van de IVN organisatie versterken. Stroomhuis Neerijnen beoogt met het medeorganiseren van deze cursus vooral de kwaliteit van haar vrijwilligersorganisatie te verhogen. Dit met als oogmerk verdere uitbreiding te kunnen geven aan haar activiteiten op het gebied van natuur en landschap. Zo werkt Stroomhuis samen met anderen al langer aan de opzet van een programma voor natuur- en cultuureducatie in het basisonderwijs. Mede dankzij de inzet van nu opgeleide natuurgidsen kunnen dergelijke ambitieuze doelen binnenkort ook daadwerkelijk worden gerealiseerd.

Meer informatie over IVN West-Betuwe en het Stroomhuis en hun activiteiten op www.ivn.nl/west-betuwe en www.stroomhuisneerijnen.nl.