Nieuwsbericht Uitnodiging gespreksavonden Waal(ban)dijk Neerijnen

Gepubliceerd op: 13 januari 2011 00:00

Waalbandijk

Steeds vaker wordt de gemeente benaderd over het al dan niet toelaten van gemotoriseerd verkeer of over het nemen van verkeersremmende maatregelen op de Waal(ban)dijk in de hele gemeente. Wij ontvangen veel klachten over met name geluid, te hoge snelheden en verkeersonveiligheid. We krijgen ook verzoeken om de dijk open te houden voor alle verkeer.

Onze gemeenteraad heeft dan ook besloten een onderzoek in te stellen naar het verkeersgedrag op de dijk om vervolgens eventueel maatregelen te kunnen nemen.

 

Wij vinden het van groot belang te weten wat uw mening is over dit onderwerp. Daarom organiseren wij drie gespreksavonden,

waarin wij de problematiek met u willen bespreken.

 

Deze avonden houden wij op:

26 januari aanstaande in het dorpshuis te Haaften, Dorphuisstraat 2

27 januari aanstaande in de Torenhof te Ophemert, Weverstraat 3

3 februari aanstaande in het gemeenschapshuis Keijsershof te Opijnen, Zandstraat 27a

 

De avonden beginnen om 19:30 uur. In verband met het karakter van de avond en de catering, stellen wij het op prijs van tevoren te weten op hoeveel deelnemers we kunnen rekenen. Wilt u zich daarom van tevoren aanmelden op info@neerijnen.nl. Bent u niet in de gelegenheid zich via email aan te melden, vul dan het onderstaande strookje in en stuur het aan: Gemeente Neerijnen, t.a.v. Gerard Dollekamp, Postbus 30, 4180 BA Waardenburg. Geeft u daarbij aan voor welke avond u zich aanmeldt. Als er meer belangstelling is, dan overwegen we extra avonden te organiseren.

 

Voor alle duidelijkheid: het gemeentebestuur heeft op dit moment nog geen standpunt ingenomen; de uitkomsten van de avonden zullen mede bepalend zijn voor het te nemen besluit.

 

Hebt u nog vragen, neem dan contact op met Gerard Dollekamp, telefoon (0418) 65 65 65.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Ja, ik praat graag met de gemeente mee over het verkeer op de Waal(ban)dijk en ik kom op ..................................…………….…….. in ……………...................................…………..

 

Naam: _____________________________________________________

Adres: _____________________________________________________

Woonplaats: _____________________________________________________

Telefoonnummer: _____________________________________________________