Nieuwsbericht Uitnodiging inloop gebiedsvisie

Gepubliceerd op: 21 juni 2017 11:55

'Gebiedsvisie dijkversterking Tiel-Waardenburg & rivierverruiming Varik-Heesselt'

UITNODIGING INLOOP GEBIEDSVISIE
WOENSDAG 28 JUNI 2017 VAN 13.00 TOT 21.00 UUR

Zou u hier over 15 jaar willen wonen en uw boterham kunnen verdienen?

Waterveiligheid vraagt de komende jaren om veel aandacht. Bij het bepalen van de beste aanpak, kijken we ook naar de toekomst van uw gebied. Daarom werken we voor elk alternatief voor waterveiligheid een toekomstbeeld uit. Op de achterzijde vindt u een impressie van de eerste schetsen. Voor het opstellen van deze beelden hebben we geluisterd naar alle suggesties en ideeën die door u en anderen zijn ingebracht vanaf de SRV-wagen tot en met de masterclasses. Deze schetsen geven een beeld van het gebied over 15 jaar.

Waarom is het belangrijk voor u?
Dit is een belangrijk moment want de schetsen geven aan hoe uw toekomst eruit kan zien als dijkversterking, rivierverruiming en gebiedsontwikkeling samen gaan. Wat maakt het ene onderscheidend van het ander? Is het logisch en aan anderen uit te leggen? Voor de zomer tonen we de eerste toekomstbeelden aan u, om te horen wat in het toekomstbeeld u het meeste aanspreekt. Wellicht missen we nog iets, of wilt u ons nog wat meegeven. Wij gebruiken uw inbreng om de toekomstbeelden voor de gebiedsvisie verder uit te werken tijdens de zomer. In september komen we bij u terug met het resultaat.

Wat is het wel en wat niet
De toekomstbeelden geven elk een richting waar het gebied de komende 15 jaar naar toe kan groeien. Het is geen vastgelegd ontwerp of blauwdruk hoe het gaat worden. De vraag die centraal staat: Zou u hier over 15 jaar willen wonen en uw boterham kunnen verdienen? Het gaat om de hoofdrichting en niet om details, dat komt in een latere fase.

Wanneer en waar
Op woensdag 28 juni van 13.00 tot 21.00 is Atelier Varik (Keizerstraat 4, Varik) open voor u en uw medebewoners. We geven uitleg over de toekomstbeelden aan informatietafels Benieuwd? Kom kijken en denk met ons mee over uw toekomst en die van volgende generaties.

Aanmelden is niet nodig en de koffie staat klaar. We zien u graag!

Bezoek ook www.varik-heesselt.nl, op facebook of op twitter @ateliervarik.

Provincie Gelderland, Waterschap Rivierenland, gemeente Neerijnen, gemeente Tiel en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu onderzoeken samen met partners in het gebied oplossingen om het rivierwater tussen Tiel en Waardenburg tegen te houden. Daarnaast maken we een gebiedsvisie waarin de ontwikkeling van de dorpen Varik en Heesselt en het wonen en leven langs de dijk tussen Tiel en Waardenburg centraal staan. Ongeacht de uitkomsten van de verkenning naar de dijken en de rivierverruiming, komt de gebiedsvisie er.