Nieuwsbericht Uitvoeringsplan Integraal Veiligheidsbeleid gemeente Neerijnen 2016

Gepubliceerd op: 03 juni 2016 09:50

In 2015 is door de gemeenteraad het Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2018 vastgesteld. Het beleid is opgesteld aan de hand van de landelijk vastgestelde methode van de VNG (Kernbeleid Veiligheid) met hulp van een aantal inwoners en de gemeenteraad.
In het uitvoeringsplan staan de uitgangspunten op het gebied van veiligheid voor de komende jaren. In het door het college vastgestelde Uitvoeringsplan 2016 staan de activiteiten voor dit jaar. De accenten kunnen jaarlijks verschuiven, bijvoorbeeld als er actie moet worden ondernomen op een plotseling ontstane situatie.