Nieuwsbericht Vacatures combinatiefunctionaris in Neerijnen

Gepubliceerd op: 14 oktober 2013 00:00

 

De afgelopen maanden heeft de Gelderse Sport Federatie in samenwerking met EDU-ART voor de gemeente Neerijnen onderzoek gedaan naar de haalbaarheid en de behoefte om combinatiefunctionarissen in te zetten. Dat heeft er toe geleid dat de vacatures van Combinatiefunctionaris inmiddels open zijn gesteld.

 

 

Met de Rijksregeling ‘Brede Impuls Combinatiefuncties’ wil de gemeente Neerijnen samen met maatschappelijke organisaties zoals scholen, sportverenigingen, culturele instellingen en welzijnsinstellingen de volgende doelstellingen bereiken:

 

  • Alle inwoners en in het bijzonder jeugd, jongeren en ouderen doen dichtbij huis mee aan activiteiten in relatie tot sport, bewegen, cultuur en gezondheid;

  • Het versterken van de verbindingen tussen vrijwilligersorganisaties, zorginstellingen, sport –en beweegaanbieders, cultuuraanbieders, amateurkunstverenigingen, onderwijsinstellingen en kinderopvang/bso;

  • Plezier beleven aan bewegen en preventie van overgewicht en andere gezondheidsklachten door deelname aan een cultureel, sport- en beweegaanbod dichtbij huis;

  • Het vergroten van het aantal scholen dat een integraal binnen –en buitenschools programma organiseert in relatie tot sport, bewegen, cultuur en gezondheid teneinde een duurzaam aanbod te realiseren.

 

 

In juli is het inventarisatieonderzoek afgerond met een adviesrapport waarin de functieprofielen van de combinatiefunctionarissen en beoogde doelstellingen staan beschreven. Door middel van een nieuwsbrief hebben wij betrokken partijen hierover geïnformeerd.

 

 

De gemeenteraad heeft ingestemd met de aanstelling van combinatiefunctionarissen voor Neerijnen. De gemeente geeft er de voorkeur aan dat de functies worden ingevuld door kader of personen van verenigingen en/of instellingen uit de gemeente Neerijnen. Ook heeft de gemeente de wens om het werkgeverschap van de combinatiefunctionarissen bij een lokale organisatie neer te leggen. Hierover zijn diverse gesprekken gevoerd en we kunnen u mededelen dat Stichting Welzijn Neerijnen het werkgeverschap en de coördinatie op zich zal nemen.

 

 

De functieprofielen zijn uitgewerkt in vacatures en staan vanaf heden open. Geïnteresseerden in een van de functies of geschikte kandidaten kunnen terecht op: http://www.welzijnneerijnen.nl/actueel/195-combinatiefunctionarissen. Solliciteren kan tot 28 oktober 2013.

Meer informatie over de combinatiefuncties in Neerijnen staat op www.neerijnen.nl/zorg,_welzijn_en_onderwijs/combinatiefuncties. Als u meer wilt weten over de combinatiefuncties in Neerijnen, neem dan contact op met Merlin te Wilt (merlin.te.wilt@geldersesportfederatie.nl of 06 – 518 04 544) of Albert van Schaik (avanschaik@welzijnneerijnen.nl of 0418-652371).