Nieuwsbericht Veiligheid in Neerijnen

Gepubliceerd op: 23 mei 2017 12:10

Het aantal deelnemers aan Buren Alert is in 2016 gestegen van 51 naar 111. In 2016 waren er in de gemeente Neerijnen 29 aangiften van woninginbraken. Hierbij ging het om 6 pogingen en 23 daadwerkelijke inbraken. Dit is een daling van ruim 50% ten opzichte van 2015!
Mooi om te zien dat we samen werken aan veiligheid.

Helaas kunnen we vanuit privacy oogpunt geen overzicht van aangemelde deelnemers uit Neerijnen krijgen. Mijn verzoek aan u is u aan te melden bij Leo van Wijk (leo.van.wijk@outlook.com) of Ruben de Gans (ruben.de.gans@neerijnen.nl), zodat we de deelnemers direct kunnen benaderen met tips en informatie.

Met vriendelijke groet,

Harry de Vries

 

Kijk ook op:

Tips zomer

AED/ Burgerhulpverlening?

Leefbaarheidsfonds