Nieuwsbericht Verkeersbesluit parkeerplaats als oplaadpunt voor elektrische voertuigen

Gepubliceerd op: 06 februari 2013 00:00

Het verkeersbesluit ligt vanaf 7 februari a.s. ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis of kunt u inzien via de bijlage verkeersbesluit

Iedere belanghebbende kan op grond van de Algemene wet Bestuursrecht een met redenen omkleed bezwaarschrift indienen. Dit moet dan gebeuren binnen zes weken na de dag waarop Burgemeester en Wethouders het besluit hebben bekendgemaakt (7 februari a.s). De procedure staat omschreven in het verkeersbesluit.

Nadere informatie kunt u inwinnen bij G. Dollekamp van het team beheer, tel. 14 04 81.