Nieuwsbericht Verlenging Huishoudelijke Hulp Toelage

Gepubliceerd op: 03 januari 2017 07:30

De regeling Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) wordt verlengd. Neerijnense inwoners kunnen tot 1 juli 2017 huishoudelijke ondersteuning aanvragen via deze regeling die bestaat sinds 2015. De eigen betaling is en blijft €5,-- per uur. Hiervoor worden vouchers uitgereikt.

Doelgroepen van de HHT-regeling
Er zijn drie groepen inwoners die vouchers kunnen aanvragen:

  • De eerste groep bestaat uit mensen die een maatwerkvoorziening via het Wmo-loket voor huishoudelijke hulp hebben en die daarnaast (af en toe) behoefte hebben aan extra ondersteuning.
  • De tweede groep zijn mensen die vallen onder de Wmo, maar afzien van een maatwerkvoorziening huishoudelijke hulp, bijvoorbeeld omdat zij hun eigen bijdrage te hoog vinden.
  • De derde groep voor wie de vouchers beschikbaar zijn, bestaan uit mantelzorgers die huishoudelijke ondersteuning goed kunnen gebruiken. Zij kunnen de vouchers inzetten om hun thuissituatie te verlichten.

Meer informatie
Wilt u meer informatie over de regeling Huishoudelijke Hulp Toelage? Neem dan contact op met het Wmo-loket. Dat kan telefonisch via 0344-637425 of per e-mail infowmo@tiel.nl.