Nieuwsbericht Verpachting perceel grond te Opijnen

Gepubliceerd op: 23 maart 2016 14:45

De gemeente biedt aan voor kortdurende pacht, zoals bedoeld in artikel 7:397 lid 1 BW:
een perceel grond, kadastraal bekend gemeente Est en Opijnen, sectie C, nr. 2244, plaatselijk bekend als het hoofdveld van de voormalige VV Opijnen, met een oppervlakte van 8.930 m2.

Verpachting geschiedt in eerste instantie voor de periode van één jaar. Hierna wordt bepaald of verlenging tot de mogelijkheden behoort.

Indien u belangstelling heeft om dit perceel te pachten, dan kunt u uiterlijk 8 april 2016 schriftelijk een bod uitbrengen, waarbij de minimale prijs om te bieden € 750,00 per jaar is. De hoogst biedende zal het perceel mogen pachten, onder voorbehoud van gunning door het college van burgemeester en wethouders.

Bij inschrijving (schriftelijk) dient u de volgende gegevens te vermelden:
Naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, geboortedatum, email, bod, doel pacht (b.v. gewassen, dieren). Daarnaast dient u een kopie van een geldig legitimatiebewijs bij te voegen.

Bijlagen: situatietekening en voorbeeld pachtovereenkomst