Nieuwsbericht Vluchtelingen ondertekenen participatieverklaring in Neerijnen

Gepubliceerd op: 25 oktober 2016 09:45

Maandag 24 oktober ondertekenden 15 vluchtelingen uit de gemeente Neerijnen de participatieverklaring. Zij zijn hiermee de eerste vluchtelingen in Gelderland. Bij het ondertekenen verklaart de nieuwkomer dat hij of zij kennis heeft genomen van de Nederlandse normen en waarden en deze ook zal respecteren. Vrijheid, gelijkheid, solidariteit en participatie staan hierbij centraal. Gemeentes zijn sinds kort verplicht om de participatieverklaring aan te bieden aan vluchtelingen, binnen een jaar na aankomst in de gemeente.

VluchtelingenWerk biedt een participatieverklaringstraject om vluchtelingen goed voor te bereiden op het ondertekenen van de participatieverklaring. Door middel van kennis en dialoog over de kernwaarden uit deze verklaring (vrijheid, gelijkheid, solidariteit en participatie) wordt ook hun integratie bevorderd.

Tijdens het verdiepende traject van vier dagdelen worden de normen en waarden die in de participatieverklaring staan op verschillende manieren uitgelegd. Bijvoorbeeld door kennisoverdracht, opdrachten en oefeningen maar ook door de kernwaarden te koppelen aan onderwerpen als Burgerschap, Wonen, Werken, Leren, Gezondheid, Opvoeden en Vrije Tijd.

Afgelopen maandag was de vierde en laatste workshop in Neerijnen, die werd afgesloten met de ondertekening van de participatieverklaring. Deze workshop ging vooral in op participatie in de gemeente Neerijnen, door actief betrokken te zijn in je vrije tijd. Een medewerker van Welzijn Neerijnen vertelde wat je allemaal kunt doen met je vrije tijd in de gemeente, net als een medewerker van het Kulturhus. Ook was er een verhaal over de diverse sportactiviteiten in Neerijnen. Een vluchteling uit de groep is vrijwilliger bij de zorgboerderij en hij vertelde wat het vrijwilligerswerk hem brengt.

Burgemeester Harry de Vries was graag aanwezig in de raadzaal van het gemeentehuis bij het ondertekenen van de participatieverklaring. En natuurlijk hoorde hier Syrische en Neerijnense gastvriendelijkheid bij.

VWON 1

VWON 2

VWON 3

VWON 4

VWON 5

VWON 6