Nieuwsbericht Voorlopig geen hoogwaterproblemen

Gepubliceerd op: 04 juni 2013 00:00

De zware regenval in grote delen van Duitsland zorgen voor hoge waterstanden van de Rijn en de Waal. Waterschap Rivierenland houdt de waterstanden van deze rivieren nauwkeurig in de gaten. Vooralsnog voorziet het waterschap geen problemen voor het Rivierengebied.

Uitwaarden kunnen onder water lopen
De uiterwaarden kunnen deze week onder water lopen. Dit is normaal bij dergelijke waterstanden, uiterwaarden zijn ervoor bedoeld om de rivier meer ruimte te geven bij hoge rivierafvoer. Hierdoor kan het water makkelijker worden afgevoerd.

Hoog water in Neerijnen
In Neerijnen kan het gebied bij de Waaldijk last ondervinden van het hoge water. De hoge waterstand in de Waal kan ook leiden tot een tijdelijke hoge grondwaterstand, waarbij water in kruipruimtes mogelijk is.

Maatregelen
Het waterschap houdt de (zomer-)dijken rondom de polders nauwlettend in de gaten en neemt zo nodig maatregelen om wateroverlast bij agrariërs te voorkomen. Indien er aanvullende maatregelen zijn, communiceert het waterschap hier tijdig over. Gebruikers van uiterwaarden zijn extra alert, omdat sommige uiterwaarden in de zomerperiode dienst doen als bijvoorbeeld weide voor vee en/of camping.

Meer informatie
Via teletekst pagina 720, www.wsrl.nl en www.rijkswaterstaat.nl kunt u de actuele waterstanden in de gaten te houden.