Nieuwsbericht Voorontwerp Structuurvisie Waalweelde West

Gepubliceerd op: 12 september 2013 00:00

De voorontwerp-structuurvisie WaalWeelde West ligt ter inzage.
Gedeputeerde Staten en de colleges van Burgemeester en Wethouders van de gemeenten Lingewaal, Maasdriel, Neerijnen en Zaltbommel hebben de voorontwerp-structuurvisie WaalWeelde West vastgesteld op 3 en 10 september 2013. Inspreken op de voorontwerp kan van 13 september tot en met 24 oktober 2013.

In de voorontwerp-structuurvisie WaalWeelde West (www.waalweelde.nl) leggen de gemeenten Lingewaal, Maasdriel, Neerijnen en Zaltbommel en de provincie Gelderland vast hoe ze vinden dat het (uiterwaarden-)gebied langs de Waal er in de toekomst uit moet zien. Reageren op de plannen en bijlage kan gedurende in de inspraakperiode, die duurt van 13 september tot en met 24 oktober 2013.

De voorontwerp-structuurvisie inzien:
De voorontwerp-structuurvisie WaalWeelde West is raadpleegbaar op de website ruimtelijkeplannen.nl: http://ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.9925.SVWaalWeeldeW-conc. Het voorontwerp is opgesteld conform de Wro- en Bro-richtlijnen.

Daarnaast is het ontwerp in gedrukte vorm beschikbaar bij:

  • Provincie Gelderland: Informatiecentrum Huis der Provincie, Markt 11 in Arnhem
  • Gemeentehuis Maasdriel: Receptie, Kerkstraat 45 te Kerkdriel
  • Gemeentehuis Neerijnen: Wabo-loket, Van Pallandtweg 11 te Neerijnen
  • Gemeentehuis Zaltbommel: Omgevingsloket, Hogeweg 11 te Zaltbommel
  • Gemeentehuis Lingewaal: Receptie, Raadhuisplein 3 te Asperen

Inspraakreactie indienen
Vijf overheden gaan over de voorontwerp-structuurvisie. Om verwarring te voorkomen hebben ze samen besloten één postadres te gebruiken voor de inspraakreacties. De schriftelijke inspraakreacties kunt u mailen naar post@gelderland.nl of opsturen per  post  onder vermelding van ‘zaaknummer 2011-001502’ naar:

Het college van Gedeputeerde Staten van Gelderland
Postbus 9090
6800 GX Arnhem

De inspraakreactie mondeling doorgeven kan bij Karin Horsten. Op maandag, dinsdag en donderdag kunt u hiervoor een afspraak maken, telefoon  (026) 359 95 51.

Inloopbijeenkomsten
Er zijn twee inloopbijeenkomsten: op 30 september2013 in de GeoFort te Herwijnen, Nieuwe Steeg 74 te Herwijnen en op 9 oktober 2013 in zalencentrum Gambora, Middelkampseweg 2 in Gameren. De avonden duren van 19.30 tot 21.30. Bestuurders en beleidsambtenaren zijn aanwezig om toelichting te geven op de plannen.