Nieuwsbericht Vrijetijdseconomie voor Neerijnen een economisch interessante sector

Gepubliceerd op: 11 april 2011 00:00

Neerijnen: € 834.310,- bestedingen uit vrijetijdseconomie
Met € 834.310,- aan bestedingen en 12 FTE is de vrijetijdseconomie voor Neerijnen een economisch interessante sector. Zo blijkt uit de door het Regionaal Bureau voor Toerisme (RBT) Rivierenland uitgevoerde Monitor Vrijetijdseconomie.

In 2009 trok Neerijnen 1.500 dagtoeristische bezoeken (excl. zakelijk bezoek) en 9.739 overnachtingen (exclusief vaste gasten). De dagtoeristen (inclusief zakelijke gasten) hebben gezamenlijk € 402.395,- besteed. De verblijfsgasten zijn goed voor € 431.915,-. Hieruit blijkt dat de verblijfsrecreatieve sector van iets groter economisch belang is voor Neerijnen dan de dagrecreatie. Binnen de dagrecreatie komen de bestedingen uit het zakelijk dagbezoek en het bezoek aan attracties, bezienswaardigheden en musea. Bij het verblijfstoerisme komen de bestedingen uit de hotels/ B&B’s, campings en bungalows.

Wethouder Verwoert: Op dit moment is het economisch belang van toerisme en recreatie in onze gemeente nog relatief klein. De huidige ontwikkelingen bij bijvoorbeeld het Stroomhuis zullen hier echter ongetwijfeld een positieve impuls aan geven.

Voor wat betreft de werkgelegenheid is berekend dat toerisme en recreatie goed zijn voor 9 FTE directe werkgelegenheid en 3 FTE indirecte werkgelegenheid. De belangrijkste sector hierbinnen is de horeca met 4 FTE.
Deze cijfers laten goed het economische belang van recreatie en toerisme zien. Met € 834.310,- totale bestedingen is Neerijnen goed voor 0,5% van de totale bestedingen aan recreatie en toerisme in Rivierenland. Neerijnen staat hiermee op de laatste plaats van de in totaal elf gemeenten die onderdeel uitmaken van het onderzoek.

De Monitor Vrijetijdseconomie Rivierenland gaat over 2009 en vormt een nulmeting. De Monitor geeft zowel inzicht in de cijfers geldend voor de gehele regio als voor de gemeenten apart. Op basis van de resultaten kunnen nog geen conclusies getrokken worden over mogelijke ontwikkelingen, wel zijn de cijfers vergeleken met resultaten uit vergelijkbare regio’s. Op basis van deze vergelijking heeft RBT Rivierenland een aantal kansen benoemd voor de regio voor de komende jaren. Het RBT Rivierenland is voornemens om de meting te herhalen over een aantal jaar om op die manier de ontwikkeling te kunnen monitoren.