Nieuwsbericht Vrijwilligersmarkt Maatschappelijke Stage

Gepubliceerd op: 29 augustus 2016 14:00

"Jongeren zorgen voor verandering!"

Vanuit de afdeling vrijwilligerswerk van Welzijn Bommelerwaard zien we vaak gebeuren dat (vrijwilligers-) organisaties veranderen als jongeren vanuit hun maatschappelijke stage een kijkje komen nemen in de 'keuken' van een organisatie. 'Visite ontvangen' zorgt er immers voor dat u met andere ogen naar uw eigen organisatie kijkt. En het leuke is dat er daardoor dingen veranderen, want tenslotte wilt u wel dat uw 'gasten' een goede indruk krijgen.

Bent u ook in voor verandering?

Dan adviseren we u om op de stagemarkt in de aula van het Cambium college aanwezig te zijn en leerlingen te stimuleren om bij u stage te komen lopen.

Iedere (vrijwilligers-)organisatie op het gebied van sport, cultuur, natuur, zorg en welzijn is van harte welkom om aan de leerlingen (en hun ouders) te laten zien wat er in de Bommelerwaard en gemeente Neerijnen allemaal gebeurt op het gebied van vrijwilligerswerk.
Wie kunnen dat beter vertellen dan de vertegenwoordigers van de organisaties zelf? Ook vanuit gemeente Neerijnen bent u van harte welkom om u te presenteren aan de leerlingen en hun ouders.

En het biedt u ook de mogelijkheid om ouders te polsen of zij open staan voor vrijwilligerswerk, wie weet zijn zij net op zoek naar een passende vrijwilligersvacature.

U kunt zich opgeven d.m.v. de hierna volgende link: Inschrijfformulier vrijwilligersmarkt
Een mail kan ook naar mas@welzijnbommelerwaard.nl met vermelding van: naam organisatie, naam- en adresgegevens contactpersoon, telefoonnummer en emailadres.

Voor meer informatie over de maatschappelijke stage kunt u terecht op de website van Welzijn Bommelerwaard: MaS.
In de bijlage treft u ook informatie over deze stage.

Vanwege het feit dat deze school in de Bommelerwaard is, bestaat de mogelijkheid om ondersteuning te krijgen voor de invoering en uitvoering van de maatschappelijke stage vanuit de afdeling vrijwilligerswerk van Welzijn Bommelerwaard.
Voor het reguliere vrijwilligerswerk verwijs ik u naar Hetty van Oord, consulent vrijwilligerswerk Welzijn Neerijnen, emailadres: hvanoord@welzijnneerijnen.nl.