Nieuwsbericht Vrijwilligersprijs Neerijnen 2010

Gepubliceerd op: 15 oktober 2010 00:00

De gemeente Neerijnen heeft een groot aantal verenigingen, maatschappelijke instellingen en organisaties binnen haar gemeentegrenzen, waarin vrijwilligers actief zijn.

De inzet van deze vrijwilligers draagt bij aan het vergroten van de leefbaarheid binnen de Neerijnense samenleving. Zonder de inzet van deze mensen zouden tal van activiteiten geen doorgang kunnen vinden.

Foto vrijwilligersprijs

De gemeente Neerijnen wil ook in 2011 een prijs toekennen aan die vrijwilliger die zich in 2010 en in voorgaande jaren binnen een organisatorisch verband als vrijwilliger bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt. Dat kan zijn door bijvoorbeeld het aan de dag leggen van een grote inzet, maar ook door het uitvoeren van een activiteit of project dat een grote uitstraling heeft binnen de betreffende organisatie/ Neerijnense gemeenschap en/of dat een vernieuwend karakter heeft.

U kunt kandidaten voordragen die volgens u in aanmerking zouden kunnen komen voor de prijs. Het onderstaande nominatieformulier moet voor 1 december 2010 bij ons binnen zijn (gemeente Neerijnen, t.a.v. Marcel Dijks, Postbus 30, 4180 BA Waardenburg). U kunt dit in dit formulier uw uitgebreide motivatie voor de nominatie opnemen.

Uw inzending wordt beoordeeld door een deskundige jury. De uitreiking van de prijs vindt plaats tijdens de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie van de gemeente Neerijnen. Datum, tijdstip en plaats van de nieuwjaarsreceptie zullen nog via de gebruikelijke media bekend gemaakt worden.

De prijs bestaat uit een kunstwerk voor de vrijwilliger en een geldbedrag voor de vrijwilligersorganisatie, waarvoor de vrijwilliger zich inzet.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marcel Dijks, beleidsmedewerker Samenlevingszaken (telefoon 0418-656584).

Download hier: het nominatieformulier.