Nieuwsbericht Vuurwerk: wat wel en wat niet!

Gepubliceerd op: 30 december 2014 11:40

Oud en Nieuw 2014-2015

Vuurwerk: wanneer wel en wanneer niet

Af en toe hoor je het al, knallen van vuurwerk! Maar hoe kan dat nou? Vuurwerk mag toch nog niet worden verkocht en mag toch pas met oud en nieuw worden afgestoken?

 

Dat klopt! Vuurwerk mag alleen worden verkocht tijdens de laatste drie dagen van het jaar en dan alleen door bedrijven die er een speciale vergunning voor hebben. In de gemeente Neerijnen zijn de firma's Van Eldik in Ophemert en Mijdam in Haaften de enige goedgekeurde vuurwerkverkooppunten. Vuurwerk dat u nu al hoort is dus óf oud óf illegaal. Legaal vuurwerk mag overigens alleen worden afgestoken tussen 31 december 2014 om 18:00 uur en 1 januari 2015 02:00 uur.


Vuurwerk: wat mag wel en niet

'Vuurwerk: wat mag wel en niet' is wel ff handig om te weten als je gaat knallen. Het is al weer bijna Nieuwjaar en bij ons gaat het kruit in ons bloed vloeien. Maar voor vuurwerk zij er natuurlijk wel wat regeltjes. Voor het kopen en afsteken van vuurwerk zijn wettelijke regels vastgesteld. Zo wordt de veiligheid bewaard en overlast voorkomen. Hieronder vind je de regels die gelden voor het kopen en afsteken van consumentenvuurwerk.

 

De regels in het kort:

 • Vuurwerk gekocht bij een officieel verkooppunt in Nederland is altijd legaal. Officiële verkooppunten herken je aan het bordje met de tekst: "Verkoop vuurwerk. Roken en open vuur verboden". In Neerijnen zijn de firma's Van Eldik in Ophemert en Mijdam in Haaften op 29, 30 en 31 december 2014 de enige goedgekeurde vuurwerkverkooppunten binnen de gemeente.

 • Kopers van vuurwerk moeten tenminste 16 jaar oud zijn,

 • Legaal vuurwerk heeft altijd een Nederlandse gebruiksaanwijzing en een uitwendige lont,

 • Illegaal vuurwerk is verboden om te kopen en het is strafbaar om illegaal vuurwerk op zak te hebben en af te steken,

 • Op de verpakking van legaal vuurwerk staat welke leeftijd u moet hebben om het te mogen afsteken, De minimumleeftijd (12, 16 of 18 jaar) hangt af van het soort vuurwerk.

 

Vuurwerk afsteken…
Woensdag31 december om 18.00 uur ‘s avonds tot 02.00 uur ‘s nachts. Buiten deze tijden is het afsteken dus verboden.

 

Eisen aan consumentenvuurwerk
Vaak is al aan de verpakking te zien dat het gaat om illegaal vuurwerk. Want als het etiket niet goed leesbaar is of als er geen Nederlandse gebruiksaanwijzing bij zit, voldoet het niet aan alle eisen die gelden voor consumentenvuurwerk.

Meestal zit het probleem ook in het vuurwerk zelf. Vaak is illegaal vuurwerk zwaarder dan legaal vuurwerk. Voorbeelden zijn lawinepijlen, strijkers, vlinders en mortierbommen. Ook vuurwerk met een strijkkop of een (te) korte lont is illegaal. Dit soort vuurwerk veroorzaakt al snel brandwonden en schade aan ogen en handen. Als een mortierbom bijvoorbeeld op 2 meter afstand ontploft, kunnen het gehoor en de longen beschadigd raken.


Vuurwerktest

Ieder jaar krijgt het Openbaar Ministerie te maken met mensen die door de politie zijn aangehouden met illegaal vuurwerk op zak. Wilt u weten of een bepaald type vuurwerk is toegestaan, doe dan de vuurwerktest.

 

Illegaal vuurwerk melden
Als u vermoedt dat ergens illegaal vuurwerk wordt opgeslagen of wordt afgestoken,
ziet u iemand vuurwerk afsteken wanneer dat nog niet mag of vermoedt u dat ergens illegaal vuurwerk of materialen worden opgeslagen met als doel te verbranden tijdens de jaarwisseling? Of bent u getuige van vandalisme of een verdachte situatie? Meld dit dan meteen bij de politie.

Is de dader nog in de buurt? 112

U kent de dader? 0900-8844

Wilt u liever anoniem blijven? 0800-7000 (niet voor vuurwerkoverlast)

U mag natuurlijk ook contact opnemen met de meldlijn van Avri. Belt u daarvoor 14 0418 en toetst u dan keuzenummer 1.

 

Veilgheidstips:

 • Bewaar vuurwerk op een veilige, droge plaats;

 • Draag geen kleding van kunststof; het brandt snel en smelt vast op je huid;

 • Stop vuurwerk nooit in je zakken;

 • Steek vuurwerk af op een rustige open plek en zorg dat niemand wordt geraakt;

 • Lees voor het afsteken de gebruiksaanwijzing;

 • Gebruik een aansteeklont en een veiligheidsbril. Die koop je bij de vuurwerkleverancier;

 • Zet vuurpijlen in een fles die stevig rechtop staat en voor 1/3 gevuld is met los zand;

 • Ga na het aansteken direct zes flinke stappen achteruit;

 • Laat vochtig en oud vuurwerk liggen;

 • Steek 'weigeraars' niet opnieuw af;

 • Bewaar geen vuurwerk tot volgend jaar.

 

Vuurwerkafval
Vuurwerk afsteken is leuk, maar geeft ook veel troep. Niet afgegaan vuurwerk levert bovendien gevaarlijke situaties op. Draag ook uw steentje bij aan een schoon en veilig Neerijnen.


Opruimen

Ongelukken met vuurwerk ontstaan voor, tijdens, maar ook na Oud en Nieuw. Veel ongelukken gebeuren op Nieuwjaarsdag en vaak zijn hier kinderen bij betrokken. Zij proberen vuurwerk dat niet is afgegaan en is blijven liggen opnieuw af te steken. Met alle gevolgen van dien. Ruim daarom uw vuurwerkafval zoveel mogelijk direct op. Wees echter alert op nog niet afgekoeld vuurwerkafval. Verzamel het afval, maak het vochtig en stop het in een afvalzak of uw afvalcontainer.

 

Vreugdevuren

Vreugdevuren zijn in Neerijnen niet toegestaan, net als spontane vuren. De politie controleert hierop.

 

Wie moet ik bellen?

Wij vragen u om (vuurwerk)overlast en vandalisme altijd te melden. Ziet u iemand vuurwerk afsteken wanneer dat nog niet mag of vermoedt u dat ergens illegaal vuurwerk of materialen met als doel te verbranden tijdens de jaarwisseling worden opgeslagen? Of bent u getuige van vandalisme of een verdachte situatie? Meld dit dan meteen bij de politie.

Is de dader nog in de buurt? 112

U kent de dader? 0900-8844

Wilt u liever anoniem blijven? 0800-7000 (niet voor vuurwerkoverlast)

U mag natuurlijk ook contact opnemen met de meldlijn van de gemeente. Belt u daarvoor 14 0418 en toetst u dan keuzenummer 1.


Bureau Halt

Jongeren van 12 tot 18 jaar, die door de politie zijn aangehouden voor bijvoorbeeld vernieling, diefstal of overlast met vuurwerk krijgen de keus: naar Justitie of naar Bureau Halt.

Voor de volgende vuurwerkovertredingen kun je een Halt-straf krijgen:

 • het afsteken van vuurwerk buiten de toegestane tijd;

 • het bezit van consumentenvuurwerk tot 50 kilo buiten de periode dat je vuurwerk mag kopen of afsteken;

 • het bezit van o.a. lichter professioneel vuurwerk tot 25 kilo;

 • strafbaar baldadig gedrag met vuurwerk.


Hoe ziet de Halt-straf vuurwerk eruit?
De straffen bij Halt voor vuurwerkdelicten variëren van 2 uur tot 16 uur. Hoe hoog de straf precies wordt, hangt af van wat je hebt gedaan, hoe oud je bent en of je al eerder bij Halt bent geweest.
Halt
geeft een leer- en/of werkstraf, moet de schade vergoed worden en excuus aangeboden. Als de je je goed aan de afspraken hebt gehouden, krijg je geen aantekening in de justitiële documentatie.

Snelrecht

Tegen gebruik van geweld zal streng worden opgetreden, in het bijzonder als dit geweld zich richt tegen hulpdiensten. Neerijnen volgt hierin het landelijke beleid tot snelrecht waarover afspraken gemaakt zijn met het Openbaar Ministerie.

Snelrecht is een methode om verdachten, zowel minder- als meerderjarig, snel en efficiënt te straffen wanneer zij bijvoorbeeld verdacht worden van rijden onder invloed, bezit van verdovende middelen, mishandeling of bedreiging. In overleg met het Openbaar Ministerie

 

Schadeverhaal

De afgelopen jaarwisseling heeft de gemeente veel geld aan schade en extra inzet van politie, brandweer en gemeente gekost.
We hopen dat we de schade dit jaar beperkt kunnen houden met z'n allen. We zullen zo mogelijk schade op de daders verhalen. Die kunnen bovendien ook nog rekenen op een flinke boete!