Nieuwsbericht Waaljutters succesvol tijdens opruimacties in het voorjaar

Gepubliceerd op: 08 mei 2017 14:00

Ook dit voorjaar haalden de Waaljutters hun knijpers uit het vet om de oevers en uiterwaarden van de Waal op te schonen. In veel gemeenten zijn de opruimacties van het voorjaar inmiddels afgerond. Ook in Neerijnen hebben de meeste tracés alweer een grondige schoonmaakbeurt gehad voor een schone rivier.

TV Haaften
Op zaterdag 15 april hebben leden van de Tennis Vereniging Haaften de krachten verenigd en hebben zij de handen uit de mouwen gestoken om te gaan Waaljutten. Voor het goede doel hebben we een team van Senioren en zeker ook junioren weten te verzamelen en zijn ze met z'n allen de Waal langs gegaan met als doel het verzamelen van zwerfafval.
Als dank voor hun inzet kregen alle vrijwilligers wat lekkers en uiteraard hebben ze de afval daarna netjes opgeruimd.

Waaljutters TV Haaften 1

Waaljutters TV Haaften 2

Waaljutters TV Haaften 3

Waaljutters TV Haaften 4

Schone en Beleefbare Waal
Het project Schone en Beleefbare Waal van IVN Gelderland wordt dit jaar voor de derde keer uitgevoerd in acht Gelderse riviergemeenten. Dankzij de steun van deze gemeenten, provincie Gelderland en andere partners en in samenwerking met de GNMF wordt met dit project gewerkt aan schone en beleefbare oevers van de Waal.

Plastic soep
Het is duidelijk dat het werk van de Waaljutters nog steeds hard nodig is. Er is met de eerste opschoonacties alweer een enorme hoeveelheid afval uit de uiterwaarden gehaald. Het beeld is niet eenduidig: Op sommige plekken lijkt de oogst dit jaar kleiner dan vorig jaar, terwijl ergens anders een stuk meer werd afgevoerd dan tijdens de eerste actie vorig jaar. In 2016 werd er door de Waaljutters 30.000 kilo afval opgehaald. Dit zou anders terecht zijn gekomen in de rivieren en uiteindelijk in de zee en de oceanen, waar de plastic soep veel schade toebrengt aan het zeeleven.

De Waaljutters vullen ook dit jaar weer monitoringsformulieren in, waarmee belangrijke informatie wordt verkregen over het aangetroffen afval en de belangrijkste veroorzakers. Plastic is het materiaal dat veruit het meest wordt gevonden. Papier en glas volgen op gepaste afstand. Gaat het om de grootste vervuiler, dan wijzen de Waaljutters voorlopig naar recreanten en de scheepvaart. Maar ook dit jaar treffen we weer veel bewuste dumpingen van huishoudelijk en bedrijfsafval aan tijdens de opruimacties.