Nieuwsbericht Waarschuwing: langdurige hitte in Nederland

Gepubliceerd op: 18 juli 2014 00:00

Waarschuwing: langdurige hitte in Nederland

De komende dagen breekt zeer waarschijnlijk een langdurige periode van hitte aan. Hitte kan leiden tot gezondheidsklachten. GGD Gelderland-Zuid roept mensen op om een aantal hittetips ter harte te nemen.

Tips bij hitte
Warm weer kan leiden tot klachten als vermoeidheid, concentratieproblemen, duizeligheid en hoofdpijn. Daarnaast kunnen huidklachten optreden zoals jeuk en uitslag met blaasjes. In ernstige situaties kan door uitdroging kramp, misselijkheid, uitputting, flauwte en bewusteloosheid optreden. Gevoelige groepen zijn ouderen, kinderen, sociaal geïsoleerden, bedlegerigen en mensen met hart-, vaat-, en longaandoeningen. Voorzorgsmaatregelen die u kunt nemen, zijn:

Drink voldoende: zorg ervoor dat u voldoende drinkt, ook als u geen dorst heeft.
Houd uzelf koel: draag dunne kleding, blijf in de schaduw, beperk lichamelijke inspanning.
Houd uw woning koel: gebruik zonwering, ventilator of airconditioning.
Zorg voor elkaar: let op mensen in uw omgeving die misschien uw hulp kunnen gebruiken!
 
Tips bij zwemmen
Zwemmen zorgt voor afkoeling. Aan zwemmen in natuurwater kleven gezondheidsrisico’s, zoals huid- en maagirritaties of de dreiging van onweer. Voorzorgsmaatregelen die u kunt nemen, zijn:Zwem alleen in officieel aangewezen zwemwater (herkenbaar aan blauw bord)

  • Duik nooit in ondiep of troebel water
  • Raak bij kramp niet in paniek
  • Verlaat bij onweer en bliksem zo snel mogelijk het water en zoek beschutting
  • Ruim altijd uw afval op
  • Vermijd contact met drijflagen van blauwalg

Voor meer informatie kijk op www.ggdgelderlandzuid.nl. Overleg met uw huisarts of apotheek als u vragen heeft over uw gezondheid of het gebruik van uw medicijnen tijdens hitte.