Nieuwsbericht Week van de Rechtspraak 2016

Gepubliceerd op: 11 augustus 2016 11:00

Vanaf maandag 5 september 2016 vieren alle rechtbanken en gerechtshoven in Nederland de Week van de Rechtspraak. Dit jaar staat de week in het teken van het thema 'De rechter tussen staat en straat'. Door het hele land worden zogenoemde 'publiekacademies' georganiseerd waarmee de Rechtspraak laat zien hoe rechters tot beslissingen komen en hoe het recht werkt.

Er zijn twee themabijeenkomsten georganiseerd op dinsdag 6 september aanstaande met als titels 'Wat zijn mijn rechten als (ver)huurder?', en 'Ondernemers en misdaad'. De bijeenkomsten zijn voor betrokken partijen, maar zeker ook voor de 'kritische burger'.

Wilt u meer weten? Lees dan het persbericht. Hebt u belangstelling? Kijk dan op de website van de Rechtbank en meldt u aan.