Nieuwsbericht Werkzaamheden Neerijnen naar Avri

Gepubliceerd op: 10 maart 2014 00:00

 

Vanaf 1 januari 2014 voert Avri, zoals dat heet, het beheer van de openbare ruimte in de gemeente Neerijnen uit. Dit staat in een overeenkomst die 20 december 2013 is getekend.

Contactgegevens
Voor u als inwoner verandert er bijna niets. Heeft u een melding of klacht over bijvoorbeeld kapot straatmeubilair, overlast van gemeentelijk groen, kapotte riolering of straatverlichting, zwerfafval of een losliggende stoeptegel? Dan kunt u die melding gewoon aan de gemeente doorgeven via het telefoonnummer 14 0418 of via email
melding@avri.nl.

Wij zorgen dan dat in overleg met Avri het probleem wordt verholpen.

Door de overdracht naar Avri, komen in totaal zestien medewerkers van de gemeente neerijnen in dienst bij Avri. Ook het Neerijnense materieel wordt eigendom van Avri. De gemeente Neerijnen houdt de zeggenschap over de inrichting en de kwaliteit van de openbare ruimte. U kunt dus blijven rekenen op vertrouwde kwaliteit.

Vragen over afvalinzameling
Ook rond de afvalinzameling verandert er voor u niets. Heeft u daarover een vraag? Gebruik dan de website van Avri (
www.avri.nl) of neem contact op met het KlantContactCentrum van Avri: (0345) 58 53 53.