Nieuwsbericht Wilt u meepraten over het landschap ?

Gepubliceerd op: 08 maart 2012 00:00

De provincie Gelderland start vanaf 9 maart tot 31 maart a.s. met een burgerdialoog via een internetconsultatie. Tijdens deze internetconsultatie vraagt zij inwoners om ideeën aan te leveren hoe we met elkaar het Gelders kapitaal Natuur en Landschap kunnen ontwikkelen, behouden en beheren. De provincie neemt deze taak over van het Rijk, met zoals u weet een fikse bezuinigingsopdracht. Daarnaast is ook de tijd veranderd en ziet de provincie in toenemende mate allerlei initiatieven ontstaan onder inwoners en groeperingen om zelf meer zeggenschap te krijgen en te nemen over hun directe leefomgeving. Die gezamenlijke verantwoordelijkheid, mede-eigenaarschap wil de provincie Gelderland stimuleren. De resultaten uit de internetconsultatie worden door de provincie meegenomen in de beleidsuitwerking Natuur en Landschap die aan Provinciale Staten wordt gepresenteerd.  Deelnemen aan deze burgerdialoog via de internetconsultatie? Gaan naar de provinciale website: www.isdenatuurookvanjou.nl.