Nieuwsbericht Wist u dat de gemeente een actieve rol vervult bij het bestrijden van een ramp of crisis?

Gepubliceerd op: 03 september 2013 00:00

De gemeente Neerijnen ligt in de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (VRGZ). In de veiligheidsregio werken 18 gemeenten, politie, brandweer, geneeskundige hulpverlening in de regio (GHOR) en ketenpartners samen aan de veiligheid. Rampen en crises worden zoveel mogelijk voorkomen en zo goed mogelijk bestreden.

De partners uit de veiligheidsregio zijn verantwoordelijk voor een aantal processen bij de bestrijding van rampen en de beheersing van crises. Deze verantwoordelijkheden zijn vastgelegd in de Wet veiligheidsregio’s. Volgens deze wet moet de VRGZ een regionaal crisisplan vaststellen.

Dit crisisplan omvat een beschrijving van de organisatie, de verantwoordelijkheden, de taken en bevoegdheden met betrekking tot de maatregelen en voorzieningen die onder andere brandweer, politie, Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) en gemeenten treffen ten tijde van een ramp of crisis.

De gemeente is verantwoordelijk voor de processen Bevolkingszorg:

  • Publieke zorg (o.a. het opvangen van personen)

  • Omgevingszorg (o.a. het beheer van milieu)

  • Evacuatie (het grootschalig verplaatsen van personen)

  • Informatie (o.a. Interne communicatie en verslaglegging)

  • Ondersteuning (o.a. juridische ondersteuning)

  • Nafase

Uiteraard kunt u zelf ook voorbereidingen treffen. Zo kunt u op www.risicokaart.nl de risico’s in uw woonomgeving inzien. Op www.nederlandveilig.nl vindt u tips en kunt u een noodpakket samenstellen. En op www.vrgz.nl staat informatie over de campagne ‘Denk Vooruit’, NL-Alert en de calamiteitenzender.