Nieuwsbericht Wmo-raad zoekt enthousiaste nieuwe leden

Gepubliceerd op: 23 oktober 2014 00:00

 

Wmo-raad zoekt enthousiaste nieuwe leden
U kunt het verschil maken, juist nu!

De Wmo-raad is op zoek naar betrokken inwoners van de gemeente Neerijnen die willen meedenken
over ondersteuning en voorzieningen op het gebied van zorg en welzijn. De gemeente krijgt er vanaf 1 januari een aantal verantwoordelijkheden bij op het gebied van langdurige zorg. De Wmo-raad volgt deze veranderingen op de voet en is de officiële gesprekspartner van de gemeente als het gaat om zorg en welzijn. Uw inbreng kan het verschil maken. Dus aarzel niet, en meld u aan.

Wat doet de Wmo-raad?
De Wmo-raad is een groep inwoners die het beleid en uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) volgt en de gemeente gevraagd en ongevraagd adviseert. Ze zijn de ‘oren en ogen’ van de gemeente, omdat ze weten wat er leeft in de Neerijnense samenleving. De Wmo-raad bestaat momenteel uit 6 leden. Ze komen ongeveer 10 keer per jaar bij elkaar.

Interesse?
Neem dan contact op met voorzitter Cootje van Meeteren voor meer informatie of aanmelden (tel. 0418-651 431 of wmoraad4182@gmail.com). Jongeren nodigen wij nadrukkelijk uit om te reageren.