Nieuwsbericht Woonoverlast? Eerst buurtbemiddeling!

Gepubliceerd op: 29 april 2014 00:00

Vrijwel iedereen ergert zich wel eens aan zijn of haar buren: harde muziek, luidruchtige kinderen of huisdieren en takken die over de schutting hangen. Soms zitten die kleine ergernissen een goede verstandhouding tussen buren in de weg. En als de communicatie stuk loopt, worden kleine irritaties vlug heel groot. Eenvoudige ruzies kunnen zo hoog oplopen, zelfs tot aan de rechter.

Zo’n dure en tijdrovende gang naar de rechter is lang niet altijd nodig. Het is vaak het conflict achter het conflict. Dan gaat het niet over de boom maar over het feit dat de buren zich nooit voorgesteld hebben toen ze er kwamen wonen, of niet over de nieuwe dakkapel, maar over het feit dat hij gebouwd is zonder daarover de buren vooraf te informeren. Buren die van elkaar weten wat er speelt, komen minder snel in zo’n uit de hand gelopen conflict terecht.

Daarom proberen wij van buurtbemiddeling allereerst het gesprek weer op gang te brengen, contact te herstellen en te kijken of buren begrip kunnen opbrengen voor elkaars belangen. Als dat lukt, is een oplossing meestal makkelijk te vinden.

De bemiddelaars gaan eerst praten met de initiatiefnemer. Nadat deze zijn verhaal heeft gedaan, gaan ze samen kijken welke oplossingen en verbeteringen mogelijk zijn. Daarna bellen ze meteen bij de buren aan om ook hun kant van het verhaal te horen en om ook aan hen te vragen of ze mee willen werken aan een oplossing. Soms is daar de nodige overtuigingskracht voor nodig, maar meestal willen mensen dat uiteindelijk wel.

Als beide partijen toestemmen, volgt er een bemiddelingsgesprek, waarin de bemiddelaars samen met de beide buren om de tafel gaan. Dat gesprek is altijd op een neutrale plek. De bemiddelaars ondersteunen en begeleiden het gesprek, de buren komen zelf met oplossingen. Meestal is één gesprek al voldoende. Het belangrijkste is dat partijen hun verhaal kwijt kunnen, dat ze elkaar kunnen horen en dat ze weer met elkaar in gesprek komen.

Je hoeft geen vrienden te worden met je buren, maar een gesprek om te kijken of je elkaar wat beter kunt begrijpen en of je afspraken kunt maken, is echt de moeite waard. Wij zien dat buren elkaar daarna weer gewoon kunnen groeten.
Alleen daarom al: buurtbemiddeling werkt!

Wilt u meer weten? Advies over hoe u zelf in gesprek kunt raken met uw buren? Overleggen of uw probleem met hulp van buurtbemiddeling zou kunnen worden opgelost?

U kunt de coördinatoren buurtbemiddeling bereiken voor een toelichting of advies door te bellen met Elk Welzijn, telefoonnummer: 0345-515227 of te mailen met
buurtbemiddeling@elkwelzijn.nl.

Daarnaast kunt u alles nog eens rustig nalezen of een aanmeldformulier downloaden via de website van Elk Welzijn http://www.elkwelzijn.nl/uw-buurt/buurtbemiddeling.